Horisontaalinjektsioon

Pildiotsingu horizontalsperre injektion tulemus

Horisontaalinjektsioon kujutab endast müüritises esineva kapillaartõusu takistamiseks tehtavat hüdroisolatsiooni. See on vajalik näiteks keldriruumide kasutuselevõtuks, et tagada kuiva ruumi. Horisontaalinjektsiooni eesmärk on ehitusmaterjalides esinevate pooride diameetri nii väikseks tegemine, et niiskuse üleskerkimine on takistatud ja sellega saab müüritise kuivemaks. Injektsioonmaterjalideks kasutatakse mineraalseid tsementsuspensiooni, tsementliimi. mikroemulsiooni, siloksaanmaterjale ja injektsioonkreemi. Tühimikega seintesse tehakse mitmeastmeline injekteerimine , kus eelnevalt täidetakse tühimikud tsementliimiga ja seejärel kapillare sulgeva injekteerimine. Protsess toimub  ühe ja sama niplisüsteemiga. Injekteerimismaterjale viiakse müüritisse : 1) niplisüsteemi ja kõrgsurve pumba abil 2) niplita avatud süsteemi ehk kreeminjektsiooni abil. Horisontaalinjektsioon tuleb teostada kogu perimeetris. Horisontaalinjektsiooniks on mitmeid töövõtteid ning otsuse tegemiseks on vajalik teha eelnev uuring ning projekt puuraukude asetusest, nt

Uudse meetodina on võimalik kasutada niiskustõrjevarraste süsteemi, kus pole vajadust  injekteerimismaterjalide pumpamiseks, varras  lükatakse lihtsalt ettepuuritud 12 mm 12 cm sammuga avadesse, kus vardast hakkab ümbritsevasse müüritisse imbuma vett tõrjuvat ainet. Sellega tekitab ta ühtse vett tõrjuva kihi müüritise allosas. Edasi on võimalik juba kuivanud seina viimistleda.

INJEKTSIOONLAHENDITE KASUTUSTABEL:

Üheastmeline injekteerimine:

homogeenne tellismüüritis

Video

Mitmeastmeline injekteerimine:

tühimikega müüritis

Video

Mitmeastmeline injekteerimine:

Homogeenne tellismüüritis madala leelisusega ja > 80 % niiskusega

Kreem-injektsioon:

homogeense  ja tühimikega tellismüüri või natuurkivi  müüri kuni 95 % niiskusastmega

Video

 Niiskustõrje vardad:

Homogeenne tellismüüritis, kuni 400 mm paks

Video

Seotud kujutis Pildiotsingu creme injektion horizontalsperre tulemus  Pildiotsingu dryrod tulemus
 2. aste – mikroemulsioon  1.aste – injektsioonliim
2.aste – mikroemulsioon
 Kombinatsioon:
2.aste – mikroemulsioon
3. aste – aktivaator
 Injekteeritakse mikroemulsioon, millega tagatakse horisontaalne hüdroisolatsioon 1. Injektsioonliimiga täidetakse tühimikud ning stabiliseeritakse müüritis
2. Peale injektsioonliimi tahenemist injekteeritakse mikroemulsioon, millega tagatakse horisontaalne hüdroisolatsioon
 1. Mikroemulsiooni injekteerimine, millega tagatakse horisontaalne hüdroisolatsioon
2. Järelinjekteerimine aktivaatoriga aktiveeritud mikroemulsiooni injekteerimine
 Surveta injektsioon siloksaankreemiga püstoli või pumba abil.

Materjalide hinnaklass ca 50.-/ristlõike m2 +km

 Injektsioonita süsteemlahendus puuravadesse paigaldatava isoleeraine varrastega

Materjalide  hinnaklass ca 150.-/ristlõike m2 + km