Tulekaitsevõõbad R30-R120

TULETÕKKEVÕÕBAD, TULETÕKKEVÄRVID

Tuletõkkevõõbad on kattematerjalid metallkonstruktsioonidele, mis tõstavad konstruktsioonide tulepüsivust. Tuletõkkevõõp kuumenedes tekitab 4-5 cm paksuse isolatsioonikihi, mis takistab terasprofiili kuumenemist  teatud ajaks ning annab võimaluse pikemaks evakuatsiooniks tulekahju ajal. Tuletõkkevõõba süsteem koosneb 3 kihist: tehase poolt tarnitav või aktsepteeritav krunt, tuletõkkevõõp, tehase poolt tarnitav või aktsepteeritav kattevärv.
Täiendavat lugemist siit. Tulekaitsevõõpade norm REACTIVE COATINGS FOR FIRE PROTECTION OF STEEL ELEMENTS: ETAG 018-2

Aastast 2017  on norm ETAG 018-2 ümber nimetatud normiks EAD 350402-00-1106

Juhised projekteerimiseks,  vt.ka Structural Fire Engineering to Eurocodes:

 • Tuletõkkevõõba/-värvi metallkonstruktsioonile projekteerimiseks määrata vastavalt Päästemati nõuetele ära tulepüsivusklass, ehk minimaalne konstruktsiooni püsivusaeg minutites (R30, R60, R90, R120). Teraskonstruktsioonide tavaline kestvusklass on R30 ja R60.
 • Fikseerida tuletõkkevõõbaga katmist vajavate terasprofiilide spetsifikatsioon (HEB, HEA, FRQ, FRR, RR, BI, jne)
 • Profiilide juures ära määrata, mitmest küljest profiil  kuumeneb (4-küljest, 3-küljest, vm), profiili kaupa;
 • Ära määrata iga terastala ja terasposti kriitiline temperatuur critical steel temperature C / või load utilisation factor % (nad on omavahel funktsionaalselt seotud). Lihtsaim ja keerulisi arvutusi mittenõudev  (kuid kõige suuremat, kuni 2 korda suuremat  materjalikulu nõudev) on valida vaikimisi kriitiliseks temperatuuriks 550 C. Kui on soov materjali kulu vähendada või kasutada õhemat profiili on vajalik läbi teha keeruline tõestusarvutus. Arvutusjuhend vastavalt EN 1993-1-2. Kuna kriitiline temperatuur on seotud konstruktsiooni kandevõimega peab sellist arvutust teostama pädev konstruktsiooniinsener. Näiteks IBET OÜ (Tõnis Ental) .  Näitlik kriitilise temperatuuri TULEPÜSIVUS. Ilma tõestusarvutuseta ei ole ETAG018 järgi  lubatud kulu ja kihipaksust võrreldes vaikimis väärtusega vähendada. Näitlik võimalus tuletõkkevõõba kulu vähendamisest:
A structural fire engineer can look at the utilisation and make similar or even greater savings without the need to reduce the scenario:
203x203x60UC Column R120 ; critical temperature 500C ; Product thickness = 3.402mm
203x203x60UC Column R120 ; 80% utilisation / critical temperature 653C ; Product thickness = 1.783mm
Saving on Fire protection 47.58%
 • Määratakse kas arvutuslikult või tabelitest profiilfaktor (profiili kuumenev ümbermõõt/ristlõikepindala  Hp/A või U/A või A/V). Mida suurem on U/A numbriline väärtus, seda paksem peab olema tuletõkkevõõba kiht, et saavutada nõutavat tulepüsivusklassi. Liiga õhukesed, 3-5 mm avatud profiilide (L- ja U-profiilid) U/A numbrilised väärtused võivad olla liiga suured, et tulekaitsevõõbaga neid profiile kaitsta. Mida kestvam on vajalik tulepüsivusklass, seda paksem peab olema tuletõkkevõõba kihipaksus ning on vahemikus 0,5 mm .. 3,5 mm (kulu kuni 8 kg/m2).
 • Vastavatest tootjapoolsetest tabelitest saadakse profiilfaktori, profiili iseloomu, tulepüsivusklassi ja kriitilise temperatuuri (või load utilisation factor)  alusel minimaalne tuletõkkevõõba  kuivkihipaksus DMSB  ja/või märgkihipaksus ja/või teoreetiline kulu [kg/m2]
 • kuivkihipaksuse DMSB ja kuivainesisalduse FKV % alusel saab arvutada märgkihipaksuse (DMSB = FKV% x 100). Teoreetiline tuletõkkevõõba kulu [kg/m2] = (DMSB [mym]  x  DMSB tihedus) / FKV[%] x 10
 • Tööde teostajale antakse vastav töökäsk, kuhu on kantud tuletõkkevõõba süsteemi olulised parameetrid. Paksemate kihtide puhul tuleb ka arvestada tehnoloogilisi pause – iga kiht (mis on ca 0,8 mm) kuivab ca 24 h.
 • Tööde käigus tööde teostaja kontrollib pidevalt märgkihi paksust, et tagada projektijärgne kuivkihipaksus ja seega ka nõutav tulepüsivus. Mõõtmissagedus ca 3 mõõtmist/1 m2 pinna kohta
 • Tööde üleandmine töövõtja poolt toimub Protokolli alusel kuhu on detailide kaupa fikseeritud olulised andmed tuletõkkevõõba kohta.
 • Objektil kantakse pinnale vajalik informatsioon (tööde teostamise aeg, tööde teostaja, tuletõkkevõõba süsteemi nimetus, süsteemi sertifikaat, kihtide arv ja paksus, järgneva ülevaatuse aeg, registri olemasolul ka registrinumber).

KORROSIOONIKAITSEKATEOORIAD ja TULEKAITSEVÕÕPASID 

Tulekaitsevõõpasid ei testita EN ISO 12944 järgi korrosioonikindlusklassidesse C1-C5. Keskonnatingimustest sõltuvalt jaotatakse tulekaitsevõõbad järgmistesse klassidesse, milledele võib kõrvale panna (sisuliselt, mitte bürokraatlikult) korrosioonikindluse klassid järgnevalt:

Exposure conditions ETAG018 : Klassifikatsioon EN ISO 12944
Type X: Reactive coating system intended for use in all conditions (internal, semi-exposed and exposed) C3
Type Y: Reactive coating system intended for use in internal and semi-exposed conditions. Semi exposed includes temperatures below zero, but no exposure to rain and limited expo-sure to UV (but UV is not assessed). C2 outdoor
Type Z1: Reactive coating system intended for use in internal conditions with humidity equal to or higher than 85 % RH, excluding temperatures below 0°C. C2 indoor
Type Z2: Reactive coating system intended for use in internal conditions with humidity lower than 85 % RH, excluding temperatures below 0°C C1

Küsimuste korral pöörduda Tarmatrade poole.

VEE BAASIL SÜSTEEMID

HENSOTHERM 420 KS , sertifikaat ETA-12/0050, vee baasil süsteem avatud ja suletud  teras- ja Zn-profiilidele (kuni R120), EN13501-2, RAL/NCS-toonid, hooldusvaba kuni 10 aastat (ETAG 018-1).

 • alküüdkrunt, 2K epokrunt, akrüülkrunt, kulu ca 0,04 kuni 0,10 kg/m2
 • tulekaitsevõõp HENSOTHERM 410 KS, kulu vt tabelist
 • kattevärvi vajadus ja liik sõltub keskkonnaklassist, kulu 0,05-0,14 kg/m2
  Nimetus Kirjeldus Z2=C1 Z1=C2 in Y=C2 out X=C3
  Hensotop 84 AQ AY-värv vee baasil
  Ilma kattekihita
  Hensotop WB AY-värv vee baasil
  Hensotop 2K PU Lahusti baasil AY-PU värv

LAHUSTI BAASIL SÜSTEEMID

HENSOTHERM 320 KS , sertifikaat ETA-11/0252,  lahusti baasil ilmastikukindel süsteem avatud ja suletud teras- ja Zn-profiilidele (kuni R120), EN13501-2, RAL/NCS-toonid, hooldusvaba kuni 10 aastat (ETAG 018-1).

 • krunt  HENSOGRUND 2K või HENSOGRUND 1966, kulu ca 0,20
 • tulekaitsevõõp HENSOTHERM 310 KS, kulu vt tabel
 • kattevärv HENSOTOP 84 (Y,Z1,Z2) , HENSOTOP 84 AUSSEN (X,Y,Z1,Z2),  kulu ca 0,20

PROMAT SC-3 SC-4