Afl-rõdude katted

Väljavõte määrusest nr.17, 2017 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded..
§ 17.  Rõdu, lodža ja terrassi tuleohutus
(2) Rõdu, lodža ja terrassi põrandale esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
1) kuni kahekorruselises hoones Dfl-s1;
2) kolme kuni kaheksakorruselises hoones Bfl-s1;
3) hoones kõrgusega üle 26 meetri A2fl-s1.

Elastseid polümeerseid (bituumen, polüuretaan, polüurea, PVC, jm) tulekindlaid ehk vähemalt A2 klassi materjale ei ole olemas. Aga ainult polümeersed materjalid on elastsed ja veetihedad. Selle vastuolu lahendamiseks on ainukene võimalus kasutada  hüdroisolatsioonina polümeerseid veetõkkeid (nt vedelplasti) ning selle peale paigaldada kas:

    1. dreenisüsteemiga mineraalsed katted (tsement- või  keraamilised plaadid)
    2. lahtiselt mineraalsed katted (tsement- või keraamilised plaadid)
    3. liimituna mineraalsed katted (tsement- või keraamilised plaadid).

Mineraalsete plaatide minimaalsed  paksused ei ole fikseeritud, mistõttu on vajalik see igakordselt vastava ametkonnaga kooskõlastada.

image_pdfimage_print