PIR fassaadi soojustussüsteem

Fassaadi soojustussüsteem PIR-plaadiga ( λ=0,024) pirsoojutus termpir

ETA-sertifikaat

Süsteemi näitajad ETAG 004:

 Süsteemi tulekindlus B-s1d0
 Süsteemi veeimavus  > 0,5 kg/m2
 Süsteemi veeauru difusioonitakistus Sd  < 1 m (150 mm PIR )
 Isolatsiooniplaadi  nakketugevus  > 0,08 MPa
Isolatsioonikihi paksus 50-250 mm
 Seotud kujutis Süsteemi ülesehitus:
1. Aluspind
2. Liim Klebe- und Spachtelmasse 
3. PIR-isolatsiooniplaat:PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)150-TR80

4. Tüübel ETAG014 järgi  
5. Armeering Klebe- und Spachtelmasse
6. Klaaskiudvõrk Glasgewebe
7. Krunt Putzgrund
8. Silkoonkrohv 

                                            

Projekteerimis-  ja paigaldusjuhend ET-2  0404-1010  (2017.a.) on soojustuse liitsüsteemide kirjelduste lahutamatuteks lisadeks

Vahtplast-plaatide tehnilised nõuded SILS-s: 

EPS-plaatide (valged ja hallid)  tehnilised nõuded vastavalt IVH Industrieverband Hartschaum e.V. Heidelberg: PIR/PUR-plaatide tehnilised nõuded vastavalt IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V Stuttgart
Tulekindlus raskeltsüttiv , E-klass raskeltsüttiv , E-klass
Paksus 40-300 mm puuduvad
Tõmbetugevus > 100 kPa (TR100) > 80 kPa (TR80)
Nihketugevus > 50 kPa > 30 kPa
Nihkemoodul > 1,0  MPa > 350 kPa
Paindetugevus > 100 kPa puuduvad
Tihedus 15..25 kg/m3 puuduvad
Pikkuse/laiuse tolerants +/- 2 mm +/- 2 mm
Paksuse tolerants +/- 1 mm +/- 3 mm
Survetugevus Pole vajadust testida > 100 kPa
Dimensioonistabiilsus normaalkliimal DS(N) < 0,2% puuduvad
Dimensioonistabiilsus testkliimal DS(70.-) < 2% DS(70.-) < 2%
Ebatasasus +/- 3 mm +/- 3 mm
Täisnurksus +/- 2 mm +/- 2 mm
Soojajuhtivus 0,032..0,038 W/(mK) 0,024..0,028 W/(mK)
Veeimavus, lühiajaline < 0,2 kg/m2 < 0,3 kg/m2
Veeauru difusioonikonstant 20 ≤ μ ≤ 70 40 ≤ μ ≤ 200
image_pdfimage_print