Vedelplast-lahendused

VEDELPLASTKATTED vastavalt euronormi ETAG 005 nõuetele

Sissejuhatus vedelplastidest

Vedelplast-tooteid on ehitistel kasutatud juba üle 40 aasta katustel, terassidel, rõdudel  ning muudel ilmastikule avatud pindadel ning selle tootegrupi tähtsus järjest kasvab.
Vastavalt EU direktiividele tohib alates aastast 2003 kasutada välispindade hüdroisoleerimisel ainult ETAG 005 normidele vastavaid ETA-sertifikaate omavaid tooteid.
Toote märgistus  vastavalt normile  ETAG 005 peaks olema analoogne   ETA 05/0000  W1..W3, M..S,P1..P4,S1..S4, TL1..TL4, TH1..TH4

kus tähised tähistavad järgmist:

 • oodatav eluiga W1 – 5 aastat, W2 – 10 aastat, W3 – 25 aastat;
 • kliimatsoonides sobivus M (mõõdukas) <22C keskmiselt kuus ja/või <5 GJ/m2 aastane päikesekiirgus hor.pinnale
 • kliimatsoonides sobivus S (ekstreemne) >22C keskmiselt kuus, ja7või >5 GJ/m2 aastane päikesekiirgus hor.pinnale
 • koormusklass P1 , vähene, mitte käidav
 • koormusklass P2, mõõdukas, piiratult käidav remonttöödeks
 • koormusklass P3, normaalne,  käidav hoolduseks ning  nõrgaks käimispinnaks
 • koormusklass P4, kõrge, katusaiad, pööratud katused, murukatused
 • katusekalle S1,  <5%, mõjud: jää, UV, seisev vesi, käidavus, tulekindlus, juurekindlus
 • katusekalle S2, 5-10%, mõjud: jää, UV,  käidavus, tulekindlus, juurekindlus (ainult murukatustel)
 • katusekalle S3, 10-30%, mõjud: libedus, külmunud lumi, UV,  käidavus, tulekindlus, juurekindlus (ainult murukatustel)
 • katusekalle S4, >30%, mõjud: libedus,  UV,  käidavus, tulekindlus,
 • sobivus kliimatsooni TL1, kõik kliimatsoonid, pööratud katused  ja katusaiad, madalaim temp +5 C
 • sobivus kliimatsooni TL2, mõõdukas külmatemperatuur, kõik ilmastiku käes olevad pinnad , madalaim temp -10 C
 • sobivus kliimatsooni TL3, madal külmatemperatuur, kõik ilmastiku käes olevad pinnad , madalaim temp -20 C
 • sobivus kliimatsooni TL4, ekstreemne külmatemperatuur, kõik ilmastiku käes olevad pinnad , madalaim temp -30 C
 • sobivus kliimatsooni TH1, kõik kliimatsoonid, pööratud katused  ja katusaiad, kõrgeim temp +30 C
 • sobivus kliimatsooni TH2, mõõdukas soojatemperatuur, koormatud soojustamata katused või tugevalt kaitstud katused, kõrgeim temp +60 C
 • sobivus kliimatsooni TH3, mõõdukas soojatemperatuur, koormatud soojustatud katused, kõrgeim temp +80 C
 • sobivus kliimatsooni TH4, ekstreemne kuumatemperatuur, koormatud soojustatud katused, kõrgeim temp +90 C

Mõiste “vedeplast” ei tähenda mingit eraldi materjali vaid on kompleksmõiste erinevatest materjalidest. Siia hulka kuuluvad näiteks polüuretaan(PUR), epoksiid(EP), polümetüül-metakrülaat(PMMA), vinüülester(VE), bituumen-polüuretaan(PB), küllastamata polüester(UP), jt. Vedelplaste nimetatakse ka reaktsioonvaikudeks, neid segatakse kahest või rohkematest komponentidest ja kantakse sobivale aluspinnale. Kuivamise ajal toimub materjalis keemiline reaktsioon. Vedelplaste kasutatakse  erinevate pindade hüdroisoleerimisel ja dekoratiivsel katmisel. Eesmärgiks on ehitisosa või kogu ehitise pikaaegne konstruktsioonikaitse. Vedelplastid on elastsed ka madalatel temperatuuridel, löögikindlad, UV-kindlad, juurtekindlad. Need omadused teevad vedelplastid asendamatuteks hoonekonstruktsioonide pikaaegsel kaitsel. Vedeplastid võivad olla õhukesekihilised, mille puhul räägitakse kui hüdroisolatsioonifunktsioonita värvkattest või paksukihilised , mille puhul käsitletakse vedelplastkihti kui hüdroisolatsiooni. Vedelplastid võimaldavad erinevaid süsteemikombinatsioone vastavalt kasutusotstarbele. Pinnalekandmine toimub alati nii, et vedelplast on aluspinnaga tihedalt seotud. See tagab pinnakatte absoluutse tiheduse ja kestvuse.  Vedelplasti töötlemisel on oluline jälgida aluspinna eeltöötluse, kruntimise, segu koostamise ja pealekandmise  nõudeid.  Ainult homogeenne kiht õige konsistendiga tagab nõutud tehnilise eesmärgi.

Vedelplastide korrektseks töötlemiseks on vajalik omandada tehnilised teadmised toodetest ning töötlusest. Me õpetame ja juhendame ehitusfirmasid, kes tunnevad tõsist huvi antud tooteperekonna toodetega töötamisest. Me pakume vedelplastidest järgmisi tooteid järgmistesse kasutuskohtadesse:

1) polümetüül-metakrülaat (PMMA) – kasutatakse rõdude, parklate, treppide, tribüünide  hüdroisoleeriva kattekihtidena. Pinnakatted on kõrge koormustaluvusega ja kauakestvad. Kiire reaktsiooniaeg (ca  20 min 20 C juures) võimaldab ca 50 m2 pinna töödelda valmis 4 tunniga. Pind jääb pragudeta, vuukideta. Samuti on seda materjali võimalik paigaldada peaaegu kõikidele materjaliliikidele.

2) polüuretaan (PUR). Polüuretaansideainega tooted on 1-komponentsed (reageerivad õhuniiskusega) ja 2-komponentsed, on lahusti baasil ja ka vee baasil. Kasutusvaldkond on tööstuspõrandad, rõdud, terassid, katused. 1-komponentsed PUR-tooted on lihtsama töötlusega,  kuid nad kuivavad kauem kui PMMA või UP-baasil tooted.

3) polüester (UP) – kasutatakse lamekatuste ja nende liidete hüdroisoleerimiseks. Pinnakate ei ole dekoratiivne, kuid võib kasutada ka vähekäidava rõdu hüdroisoleerimisel, puistades pinnale kleepuvuse vähendamiseks liiva või puudrit või paigaldades peale puitreste vm.. Kiire reaktsiooniajaga – ca 15- 30 min, misjärel on pind vihmakindel. Pind jääb pragudeta ja vuukideta. Võimalik paigaldada praktiliselt kõikidele materjaliliikiele ja kuni  – 5 C temperatuuri juures.

4) epoksiid (EP) – kasutatakse põhiliselt sisepõrandate katteks ja välispindade kruntidena

Loe lisaks: Vedelplast ETAG 005

image_pdfimage_print