Tummien julkisivupinnotteiden laatu

TUMMIEN JULKISIVUPINNOTTEIDEN LAATU
Seuraavat asiat ovat yleispäteviä kaikkien valmistajien julkisivupinnoitteille. Seuraavia pinnoitteiden ominaisuuksien muutoksia ei pidetä pinnoitteesta johtuvana virheenä.
Värisävyn pysyvyys
Ilmasto, ilman kosteus UV-säteily altistavat julkisivumaalipinnoitteen fysikaalis-kemiallisille muutoksille. Tällaiset olosuhteet voivat aiheuttaa värimuutoksia. Kyseessä on dynaaminen prosessi, mihin vaikuttavat niin ilmasto-olosuhteet kuin eri olosuhteille altistuminen.
Värin pysyvyyteen vaikuttaa myös väripigmenttien (orgaaninen/ epäorgaaninen) kemiallinen koostumus. Kaikkein parhaiten värin säilyttävät epäorgaanisten (luonnollisten) pigmenttien kanssa sävytetyt maalit/pinnoitteet, joiden sävystabiliteetti on n. 8-10 vuotta. Orgaanisten pigmenttien sävystabiliteetti on n. 3-5 vuotta.
Täyteaineen rikkoontuminen
Tummien pinnoitteiden pinnan mekaaninen rikkominen (hierto, naarmutus) voi aiheuttaa täyteaineen (kivi) rikkoontumisen, joka ilmenee vaaleampana alueena mekaanisen vaikutuksen alueella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta pinnoitteen toimivuuteen tai laatuun.
Värisävyn täsmällisyys
Kemiallisen ja/tai fysikaalisen pinnoitteen kuivamisprosessin aikana erilaiset ilmasto-olosuhteet tai pinnoitettavan alustan olosuhteet voivat aiheuttaa muutoksia värisävyyn tai erivärisiä alueita valmiissa pinnoissa. Riski on suurempi jos:
– alustan vedenimuominaisuus vaihtelee
– alustan kosteus vaihtelee
– alustan pinnassa on voimakkaita alkalisuuden vaihteluita
– osittainen pinnan suojaus auringolta
Emulgaattoreiden huuhtoutuminen
Kuivamisprosessiin vaikuttavien tekijöiden (sumu, kastepisaroiden kertyminen, roiskevesi, sade jne.) saattavat aiheuttaa vielä kuivamattomalle pinnalle veteen liuenneiden väriyhdisteiden (emulgaattoreiden) jälkiä. Tätä esiintyy etenkin voimakkaiden sävyjen osalta herkemmin. Tällaista ei pidetä pinnoitteen materiaalin laatuongelmana. Pääsääntöisesti tällaiset jäljet katoavat ajan saatossa.
BFS-Merkblatt Nr 26
TT-TRADE OÜ
2017

image_pdfimage_print