Akustilised krohvsüsteemid

AKUSTILINE KROHV

Akustilise krohvi http://www.uni-kom.ru/Scherff/Scherff_AKP18.jpgülesandeks on ruumi helilainete neeldumise tagamine krohvkattes. Akustilise krohvi helineelduvuse kaalutud keskmine koefitsent w näitab kui suure osa helivõnkumisest krohv suudab endasse neelata. Koefitsent w on seega vahemikus 0<w<1, kus 0 tähistab absoluutset kaja (ligilähedane klaasile) ja 1 absoluutset heli sumbumist. Mida suurem helineelduvuse koefitsendi number, seda rohkem heli neelab. Akustiliste krohvide helineelduvuse koefitsendid on praktikas 0,3..0,8.  Sama materjali helineelduvuse koefitsent on erinevatel sagedustel erinev. Akustilistel krohvidel antakse helineelduvuse koefitsent vahemikus 125..4000 Hz. Informatsiooni annab ka akustiliste krohvide klassifikatsioon vastavalt EN 11654, kus klass “A” tähistab väga head helineelduvust ja “E” halba helineelduvust. Akustilised krohvid peavad läbima testkatsed autoriseeritud asutuses ning neile peab olema omistatud kas helineelduvuse koefitsent ja/või helineelduvusklass.  Akustiliste krohvide testmiseks on standard EN 20354. Tooted, mille omaduste hulgas on nimetatud “parendab akustilisi näitajaid” ei saa ilma vastava testita lugeda akustilisteks krohvideks. Tavalise lubi-tsementkrohvi  helineelduvuse koefitsent w on ca 0,1..0,15.

Akustilised krohvid jagunevad kolmeks tehnoloogiliselt erinevaks suureks  grupiks:

1. AKUSTILINE PRITSKROHV

Akustikputz Sediphone

on kandvale aluspinnale krohvipumbaga pritsitav kips-lubjamördi baasil  15-25 mm krohvikiht.  Mida paksem on krohvikiht seda suurem on kihi helineelduvusvõime. Helineeldumisvõime alfa w s15mm =0,53 ,w s25mm=0,63.   Krohv on asbestivaba ja täielikult  mittepõlev. Standardtoonid 9 erinevat valget. Võimalik eritoonid NCS, RAL, Sikkens3031 järgi. Pritsstruktuuri saab varieerida. Krohv kuulub süttivustundlikkuse klassi A2s1,d0. Kasutuskohad: spordihallide, koolide, haiglate, büroode, konverentsiruumide, kaupluste, kinode, siseruumide, kontserdisaalide laed ja kõrgemad seinaosad. Koos aurutõkkelahendusega ujulate, basseinide, spa-de jm niiskete ruumide laed ja seinad.
Kasutuspiirang: Sediphone akustiline krohv ei sobi mehhaanilise mõjupiirkonnas (2 m põrandapinnast).

Tehniline leht: Akustikputz Sediphone

Materjalide hind ca 25.- .. 50.- €/m2 (sõltuvalt kihipaksusest)

Sediphone Struktur, Akustikputz, Akustik Spritzputz, Akustikputz Sediphone, Sediphone, Importeur, Sediphone fugenloser Akustikputz, Akustik-Spritzputz, Akustikdecken, Akustikplatten, Renovierung, Schulsanierung, Industriebauten, Instandsetzung, bauen im Bestand, Lärmreduzierung, Großraumbüro, Denkmalpflege, Akustikspritzputz, Sediphone Akustikputz, acoustic plaster, fugenlose Oberflächen, seamless surface, Hamburg, Osnabrück, Düsseldorf, Dortmund, Köln, Bonn, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Augsburg, Stuttgart, Freiburg, Friedrichshafen, Ulm, München, Passau, Regensburg, Nürnberg, Hof, Fulda, Kassel, Northeim, Braunschweig, Hannover, Hildesheim Soltau, Celle, Peine, Goslar, Magdeburg, Dresden, Berlin, Rostock, Chemnitz, Leipzig, Frankfurt Oder, Lübeck, Flensburg, Linz, Wien, Warschau, Bratislava, Prag, Kopenhagen, Helsinki, Oslo

 

2. AKUSTILINE KROHV  Sonacoustic® (mineraalvillast krohvikandeplaadil)

on  heliisoleerivale plaadile (mineraalvill) kantav  õhuke 3-5 mm krohvkattesüsteem.    Töötlemine perilstaatikpumbaga M8.
Helineelduvuse põhiülesande täidab krohvialune plaat (madalad sagedused) ja krohvikiht (kõrged sagedused).

Tulekindlusklass A2-s1,d0. Standard valge (saab ka  RAL/NCS).
Helineeldumisvõime sõltuvalt plaadi paksusest  w25mm=0,70..0,80 ;  w35mm=0,85..0,90; w45mm=0,95
Süsteemi kaal  ca 5 kg (25 mm). Aluspinnad betoon, kips, metall, puit.

Sonacoustic PL – silekrohv.
Sonacoustic CL – kerge pritskrohvstruktuur
Sonacoustic ML – sile ja tugev pind seintele

Akustiline krohvisüsteem aluspinnale liimitud mineraalvillplaadil SONACOUSTIC  koosneb:

1) liim SONAGLUE
2) akustiline paneel SONABOARD 21 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm
3) põhikrohv SONAPLASTER BASE
4) viimistluskrohv SONAPLASTER FINISH

Pildiotsingu SONACOUSTIC tulemus

Seotud kujutis

Tehniline leht: AkustikputzSONACOUSTIC

Materjalide hind alates 80.-€/m2  (koos akustilise plaadiga).

3. AKUSTILINE KROHV GRS perforeeritud kipsplaadil

Pildiotsingu kraft picco tulemus Hintergrundbild

on perforeeritud kipsplaatpinnale kantav pritsitav krohvisüsteem. Krohvi sideaine silikaatne, tulekindlusklass A2-s1d0, tera suurus 0,3-0,5 mm. Helineelduvus sõltub konstruktsioonist:

  1. 200 mm kipsplaaditagusega ning 30 mm min.villaga – =0,80
  2. 200 mm kipsplaattagusega ilma villata – =0,70
  3. ilma kipsplaaditaguseta – =0,60

Tehniline leht: ……………………………………..

Krohvkatte materjalide hind ca 25.- .. 40.- €/m2 (sõltuvalt liigist)

4. AKUSTILINE RENOVEERIMISVÄRV ProCoustic®

Värvkattesüsteem akustilistele krohvidele, mis jätab peale pealekandmist aluspinna (akustilise krohvi)  akustilised parameetrid muutmata. Sobib kõikide akustiliste krohvide renoveerimiseks, kuna jätab pinnapoorid avatuks. Värv kantakse pinnale Airless-mentlusega. Sobib kanda ka akustilistele laeplaatidele. Värvkate ei deformeeri plaate, isoleerib aluspinna nikotiin, veeplekid jm.

Tarnija: http://www.eickemeier-akustikputz.de/index.html

image_pdfimage_print