Akustilised krohvsüsteemid

Akustilise krohvi (õigemini tuleb öelda akustiline krohvsüsteem, kuna koosneb kompleksmaterjalidest) http://www.uni-kom.ru/Scherff/Scherff_AKP18.jpgülesandeks on ruumi helilainete neeldumise tagamine krohvkattes. Akustilise krohvi helineelduvuse kaalutud keskmine koefitsent w (sound absorption coefficient : gives the ratio of absorbed to reflected sound energy) näitab kui suure osa helivõnkumisest krohv suudab endasse neelata. Koefitsent w on seega vahemikus 0<w<1, kus 0 tähistab absoluutset kaja (ligilähedane klaasile) ja 1 absoluutset heli sumbumist. Mida suurem helineelduvuse koefitsendi number, seda rohkem heli neelab. Akustiliste krohvide helineelduvuse koefitsendid on praktikas 0,3..0,8.  Sama materjali helineelduvuse koefitsent on erinevatel sagedustel erinev. Akustilistel krohvidel antakse helineelduvuse koefitsent vahemikus 125..4000 Hz. Informatsiooni annab ka akustiliste krohvide klassifikatsioon vastavalt EN 11654, kus klass

  • “A” tähistab väga head helineelduvust aplha-w= 1,00/0,95/0,90
  • “B” alpha w= 0,85/0,80
  • “C” alpha-w=0,75/0,70/0,65/0,60
  • “D” alpha-w=0,55/0,50/0,45/0,40/0,35/0,30
  • “E”  halba helineelduvust alpha-w=0,25/0,20/0,15(vt graafik).

Väga madalate sageduste puhul (kuni 25 Hz) ei ole helineelduvuskoefitsendil praktikas erilist rolli. Akustiliste krohvide puhul kasutatakse ka NRC-koefitsenti (noice reduktion coeffitsient: An arithmetic average of an acoustic material ), mida arvutatakse aritmeetilise keskmisena, mis on numbrliselt pisut erinev helineelduvuskoefitsendist.  

Akustilised krohvid peavad läbima testkatsed autoriseeritud asutuses ning neile peab olema omistatud kas helineelduvuse koefitsent ja/või helineelduvusklass.  Akustiliste krohvide testmiseks on standard EN 20354. Tooted, mille omaduste hulgas on nimetatud “parendab akustilisi näitajaid” ei saa ilma vastava testita lugeda akustilisteks krohvideks. Tavalise lubi-tsementkrohvi  helineelduvuse koefitsent w on ca 0,1..0,15.

Akustilised krohvid jagunevad neljaks tehnoloogiliselt erinevaks suureks  grupiks:

1. AKUSTILINE PRITSKROHV-SÜSTEEM

2. LIIMITUD AKUSTILISEL PLAADIL KROHVSÜSTEEM

3. RIPUTATUD PERFOKIPSIL AKUSTILINE KROHVSÜSTEEM

AKUSTILINE RENOVEERIMISVÄRV ProCoustic®

Värvkattesüsteem akustilistele krohvidele, mis jätab peale pealekandmist aluspinna (akustilise krohvi)  akustilised parameetrid muutmata. Sobib kõikide akustiliste krohvide renoveerimiseks, kuna jätab pinnapoorid avatuks. Värv kantakse pinnale Airless-mentlusega. Sobib kanda ka akustilistele laeplaatidele. Värvkate ei deformeeri plaate, isoleerib aluspinna nikotiin, veeplekid jm.

Tarnija: http://www.eickemeier-akustikputz.de/index.html

image_pdfimage_print