Fassaadisüsteemid ja -materjalid

Hoone fassaadi soojustussüsteemi puhul on võimalik valida kahe põhimõttelt erineva lahenduse vahel:

1) tuulutusega soojustussüsteem või

2) tuulutuseta soojusisolatsiooni-liitsüsteem (SILS).

SILS on kuulunud juba aastakümneid maailma tõhusaimate energiasäästliku ehitamise lahenduste hulka. Seda fassaadi soojustamise lahendust kasutades saab viia miinimumini hoone energiabilansi olulise teguri – energiakao läbi välisseina.

SILSi on hoonete soojustamisel kasutatud alates 1950. aastatest. Toodete ja kogu lahenduse arendamise kogemus on seega juba aastakümneid pikk ning saavutatud on kestev (ehitise elueaga võrdne) ja väga rohkete kujundusvõimalustega fassaadisoojustuslahendus.

Pikaajalise ja väga laialdase kasutuse tõttu on SILSi fassaadisoojustussüsteemidest kõige enam arendatud, katsetatud ja ka normitud.

Hea tulemi tähtsaimad eeldused on SILSi puhul hoolikas projekteerimine (arhitekti ja konstruktori terviklikud lahendused) ja tööde teostus. Vaid see tagab kestvuse ja pikaajalise kauni väljanägemise.

Selleks peavad arhitekt, ehitusjärelevalve ja tellija võtma enda kanda hulga ülesandeid, vastutades alljärgneva eest:

  • ehituslike eelduste kindlaks määramine;
  • õige soojusisolatsioonikihi paksuse väljaarvestamine;
  • eeskirjadest ja normidest kinnipidamine;
  • materjalivalik;
  • materjalidele ja liidetele vastavate sõlmlahenduste väljatöötamine;
  • ehitusplatsil teostatav järelevalve;
  • tööde hinnapäring, ehitaja kvalifikatsiooni kontrollimine ja tööde õiglane tasustamine.
image_pdfimage_print