Külmasilla arvutus

Tarmatrade pakub piirdetarindite:

 • U-väärtuse arvutust, ka kaldega katustele;
 • Niiskusreziimi arvutust;
 • Välispiirdeosa külmasildade joonsoojusläbivuse  ψ arvutust vastavalt standardile EN ISO 10211 kasutades:
  • kas avatäidete tehaseandmeid homogeense blokina, mis on  eelnevalt arvutatud  ISO 10077-2 järgi
  • või arvutab iseseisvalt välja avatäite andmed CAD-joonisest vastavalt EN ISO 10077-2
 • Külmasildade temperatuuriindeksi ʄrsi arvutust

Tarmatrade koostab iga külmasilla arvutuse kohta raporti, mis sisaldab:

 • Temperatuuriväljadega ja isotermidega külmasilla  lõike, pdf-formaadis;
 • Arvutusandmete väljastuse vastavalt kehtestatud vormile
 • Arvulise joonkülmasilla väärtuse ψ [W/(mK)];
 • (Lisatellimisel: Temperatuuriindeksi kriitilisel joonel frsi)
 • (Lisatellimisel: Arvulised soojavood külmasilla pindadel q [W/m];)

Pildiotsingu wärmebrückenberechnung tulemus

Arvutuse maksumus (Algandmete muutumisel on vajalik teostada uus arvutus):

 1. Kahe temperatuurväljaga lihtarvutuse maksumus on 40.- + km.
 2. Kahe temperatuuriväljaga maapinnaga seotud joonkülmasilla arvutuse maksumus   80.- + km.
 3. Kolme temperatuurväljaga maatriksarvutuse maksumus 120.- + km.
 4. Kolme temperatuurväljaga maapinnaga seotud joonkülmasilla maatriksarvutuse maksumus 160.- + km
 5. Lisamoodulina: homogeense aknaploki asendamine CAD-st kopeeritud täpse aknalõikega 260.- + km (vaja täpne CAD joonis)

Arvutuseks vajalikud andmed:

 • sõlme lõige CAD-s  (või PDF-s koos mõõtudega)
 • külmasilla sõlmes olevate materjalide  lambdad
 • aknaliite plokklahenduse puhul avatäite U-väärtus
image_pdfimage_print