Külmasilla ja niiskuse arvutus

Tarmatrade pakub piirdetarindite U-väärtuse arvutust:

 • kaldsoojustusega lamekatuse konstruktsioonide U-väärtuse arvutust sõltuvalt kaldpindade arvust  //160.- .. 360.- /katus//

Dämmung von Flachdächern

 • plast- ja puitakna  U-väärtuste Uw , Ug , Uf  ja  ψ arvutust  .dxf alusel //260.-..460.-/tk//

U-value of windows | DECEUNINCK

 • Mittehomogeensete seinakonstruktsioonide U-väärtuse arvutust 
 • Maapinnas asetsevate / maapinnaga kokkupuutuvate ehitisosade U-väärtuse arvutust
 • Beheizter Keller [ ]

—–

Tarmatrade pakub  konstruktsioonide staatilist ja dünaamilist niiskusreziimi arvutust. //160.- … 460.- //

ht-flux-fenster-kondensat.jpg


Tarmatrade pakub välispiirde  temperatuuriindeksi ʄrsi arvutust vastavalt standardile EN ISO 10211

Tarmatrade pakub välispiirde  külmasildade joonsoojusläbivuse  ψ arvutust vastavalt standardile EN ISO 10211 kasutades:

 • kas avatäidete tehaseandmeid homogeense blokina, mis on  eelnevalt arvutatud  ISO 10077-2 järgi (odavam, ligikaudne, praktika-insenerlik)
 • või arvutab iseseisvalt välja avatäite andmed CAD-joonisest vastavalt EN ISO 10077-2 (kallim, täpsem, teadusuuringuteks)
[Projektlahendus on võimalik korralikult joonestada ja ehituslahendus tekstiliselt kirjeldada vaid siis, kui võetakse aluseks ehitamisel reaalselt kasutatavate toodete joonised (näiteks reaalsed aknaprofiilid). Kredex, 2017. Liginull.. ]

Tarmatrade koostab iga joonkülmasilla arvutuse kohta raporti, mis sisaldab:

 • Temperatuuriväljadega ja isotermidega külmasilla  lõike, pdf-formaadis;
 • Arvutusandmete väljastuse vastavalt kehtestatud vormile
 • Arvulise joonkülmasilla väärtuse ψ [W/(mK)];

Pildiotsingu wärmebrückenberechnung tulemus

Joonkülmasilla arvutuse maksumus (algandmete muutumisel on vajalik teostada uus arvutus):

 1. Tingimusel: avatäited homogeense plokina, praktiline insenerarvutus (vajalik aknaploki U-väärtus ja materjalide andmed):
  • Kahe temperatuurväljaga sõlme  lihtarvutuse maksumus on 40.- + km.
  • Kolme temperatuurväljaga sõlme  maatriksarvutuse maksumus 160.- + km.
  • Kahe temperatuuriväljaga maapinna peal  asetsevate ehitisosade  joonkülmasilla arvutuse maksumus   120.- + km.
  • Pinnases paiknevate  ehituskonstruktsioonide (köetud ja kütmata keldrid, garaazid  ning eluruumid)  joonkülmasilla arvutuse maksumus 160.- + km
 2. Tingimusel: avatäidete lisaarvutusega, mis vastab aknatööstuses rakendatud nõuetele EN 10077-2 järgi (vajalik dxf formaadis aknalõige ja materjalide andmed)
  • Kahe temperatuurväljaga lihtarvutuse maksumus on 340.- .. 480.- + km sõltuvalt keerukusest.
  • Kahe ja kolme  temperatuuriväljaga maapinnaga seotud joonkülmasilla arvutuse maksumus   380.- .. 520.- + km sõltuvalt keerukusest.
image_pdfimage_print