Külmasilla ja niiskuse arvutus

Tarmatrade pakub piirdetarindite U-väärtuse arvutust:

 • kaldsoojustusega lamekatuse konstruktsioonide U-väärtuse arvutust sõltuvalt kaldpindade arvust  //160.- .. 360.- /katus//, vajadusel ka kaldelementide spetsifikatsioon //500.-…2000//

Dämmung von FlachdächernGefälledämmung, die gefällt! - BAUDATENBANK.AT

 • plast- ja puitakna  U-väärtuste Uw , Ug , Uf  ja  ψ arvutust vastavalt EVS-EN-10077-1  .dxf alusel //260.-..460.-/tk//

Uw-Berechnung

 • vitriinakna Ucv-väärtuste ja niiskusreziimi  arvutus vastavalt EVS-EN-12613  .dxf alusel //300.- …600.-/tk.//

flixo - Samples

 • Mittehomogeensete seinakonstruktsioonide U-väärtuse arvutust //120.- … 240.- €//
 • Maapinnas asetsevate/maapinnaga kokkupuutuvate ehitisosade U’-väärtuse arvutust //240.- …360 €//
 • Beheizter Keller [ ]

Tarmatrade pakub piirdetarindite niiskusreziimi arvutust:

 • 1D-konstuktsioonide staatilist niiskusreziimi arvutust:
  • Lihtsustatud perioodibilansiline insenerarvutus DIN 4108-3 järgi //50.-//
  • Lihtsustatud kuubilansiline insenerarvutus EN 13788 järgi //300.-//
 • 2D-konstruktsioonide dünaamilist niiskusreziimi arvutust. //200.- … 460.- //

ht-flux-fenster-kondensat.jpgDampfdruck extrem – Kondensation im Schwimmbad | HTflux

Tarmatrade pakub 1D-konstruktsioonide dünaamilist  hügrotermilist  simulatsiooniarvutust vastavalt EVS-EN 15026. 

Plus:Dialog Climate – Wufiwiki


Tarmatrade pakub välispiirde  temperatuuriindeksi ʄrsi arvutust vastavalt standardile ES-EN ISO 10211

Tarmatrade pakub välispiirde  külmasildade joonsoojusläbivuse  ψ arvutust vastavalt standardile EN ISO 10211 kasutades:

 • kas avatäidete tehaseandmeid homogeense blokina, mis on  eelnevalt arvutatud  ISO 10077-2 järgi (odavam, ligikaudne, praktika-insenerlik)
 • või arvutab iseseisvalt välja avatäite andmed CAD-joonisest vastavalt EN ISO 10077-2 (kallim, täpsem, teadusuuringuteks)
[Projektlahendus on võimalik korralikult joonestada ja ehituslahendus tekstiliselt kirjeldada vaid siis, kui võetakse aluseks ehitamisel reaalselt kasutatavate toodete joonised (näiteks reaalsed aknaprofiilid). Kredex, 2017. Liginull.. ]

Tarmatrade koostab iga joonkülmasilla arvutuse kohta raporti, mis sisaldab:

 • Temperatuuriväljadega ja isotermidega külmasilla  lõike, pdf-formaadis;
 • Arvutusandmete väljastuse vastavalt kehtestatud vormile
 • Arvulise joonkülmasilla väärtuse ψ [W/(mK)];

Michael Preßler - Wärmebrücken-Berechnungen

Joonkülmasilla arvutuse maksumus (algandmete muutumisel on vajalik teostada uus arvutus):

 1. Tingimusel: avatäited homogeense plokina, praktiline insenerarvutus (vajalik aknaploki U-väärtus ja materjalide andmed):
  • Kahe temperatuurväljaga sõlme  lihtarvutuse maksumus on 50.- + km.
  • Kahe temperatuuriväljaga maapinna peal  asetsevate ehitisosade  joonkülmasilla arvutuse maksumus   160.-..200.- + km.
  • Pinnases paiknevate  ehituskonstruktsioonide (köetud ja kütmata keldrid, garaazid  ning eluruumid)  joonkülmasilla arvutuse maksumus 200.- + km
 2. Tingimusel: avatäidete lisaarvutusega, mis vastab aknatööstuses rakendatud nõuetele EVS-EN 10077-2 järgi (vajalik dxf formaadis aknalõige ja materjalide andmed)
  • Kahe temperatuurväljaga lihtarvutuse maksumus on 340.- .. 480.- + km sõltuvalt keerukusest.
  • Kahe ja kolme  temperatuuriväljaga maapinnaga seotud joonkülmasilla arvutuse maksumus   380.- .. 520.- + km sõltuvalt keerukusest.

Tarmatrade pakub välispiirde  külmasildade  punktsoojusläbivuse  Χ arvutust vastavalt standardile EN ISO 10211- 400..800.-+km

image_pdfimage_print