Tulekaitseplaadid A1, R90-R240

A1-klassi tuletõkkeplaatidega on võimalik katta metallkonstruktsioone, mille abil saab  tõsta konstruktsioonide tulepüsivust. Tuletõkkeplaat kaitseb konstruktsiooni teatud aja kuumuse eest ning ei lase metallil kaotada oma kandevõimet  ning annab võimaluse pikemaks evakuatsiooniks tulekahju ajal. Tuletõkkeplaadid võivad olla ühe- või mitmekihiliselt vastavalt nõutavale tulekpüsivusele.

Juhised projekteerimiseks,  vt.ka Structural Fire Engineering to Eurocodes:

  • Tuletõkkeplaatidest süsteemi  metallkonstruktsioonile projekteerimiseks määrata vastavalt Päästemati nõuetele ära tulepüsivusklass, ehk minimaalne konstruktsiooni püsivusaeg minutites (R90 .. R240).
  • Fikseerida tuletõkkeplaatidega katmist vajavate terasprofiilide spetsifikatsioon (HEB, HEA, FRQ, FRR, RR, BI, jne)
  • Profiilide juures ära määrata, mitmest küljest profiil  kuumeneb (4-küljest, 3-küljest, vm), profiili kaupa;
  • Ära määrata iga terastala ja terasposti kriitiline temperatuur critical steel temperature C / või load utilisation factor % (nad on omavahel funktsionaalselt seotud). Lihtsaim ja keerulisi arvutusi mittenõudev  (kuid kõige suuremat, kuni 2 korda suuremat  materjalikulu nõudev) on valida vaikimisi kriitiliseks temperatuuriks 500 C. Kui on soov materjali kulu vähendada või kasutada õhemat profiili on vajalik läbi teha keeruline tõestusarvutus. Arvutusjuhend vastavalt EN 1993-1-2. Kuna kriitiline temperatuur on seotud konstruktsiooni kandevõimega peab sellist arvutust teostama pädev konstruktsiooniinsener. Näiteks IBET OÜ (Tõnis Ental) .  Näitlik kriitilise temperatuuri TULEPÜSIVUS. Ilma tõestusarvutuseta ei ole lubatud kulu ja kihipaksust võrreldes vaikimis väärtusega vähendada. Näitlik võimalus tuletõkkevõõba kulu vähendamisest:
  • Määratakse kas arvutuslikult või tabelitest profiilfaktor (profiili kuumenev ümbermõõt/ristlõikepindala  Hp/A või U/A või Ap/V). Mida suurem on U/A numbriline väärtus, seda paksem peab olema tuletõkkeplaadist või plaatidest  konstruktsiioon, et saavutada nõutavat tulepüsivusklassi.
  • Vastavatest tootjapoolsetest tabelitest saadakse profiilfaktori, profiili iseloomu, tulepüsivusklassi ja kriitilise temperatuuri (või load utilisation factor)  alusel minimaalne tuletõkkeplaatidest konstruktsiooni paksus

image_pdfimage_print