Korrosioonikaitsekategooriad Im1, Im2, Im3 EN ISO 12944

Korrosiooni-kaitseklass Keskkond Näited
Im1 Magevesi Jõe ja järveehitused
Im2 Mere- ja heitvesi Sadamaehitised, lüüsid, rannikuehitised, mereehitised
Im3 Maapind Mahutid maapinnas, eraldusseinad maapinnas, torustikud maapinnas

Pildiotsingu korrosionsschutz im3 tulemus

Valdkonnad:
* vesiehitus
* mereehitus
* rannikuehitus
* energeetikaehitus
* mahutiehitus
* tuulepargi ehitus

 

VGB/BAW Standard S-021
Korrosionsschutz von  OWEA Offshore-Windenergieanlagen/
Tuulepargi rajatiste korrosioonikaitse

Soovituslikud korrosioonikaitse katteehitused vesiehituses

Pildiotsingu korrosionsschutz im3 Im2 tulemus

 

 

 

 

image_pdfimage_print