Katusesüsteemid trapetsprofiilil

KOMPAKTSED (ilma tuulutuseta)  PVC-LAMEKATUSESÜSTEEMID trapetsprofiil-kandekonstruktsioonil

[PIB-katusekatte kohta trapetsprofiilil teha päring]

Näidisvideo

Väljavõte määrusest nr.17, 2017 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded…”
§ 16.  Katuse ja katusekatte tuleohutus
(1) Hoone katus ehitatakse nii, et see ei süttiks kergesti ning tuli ei leviks seest- või väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse ja mööda katusepinda.
(2) Katuse soojustusmaterjali, mille tuletundlikkus on vahemikus C–E, peab paigaldama nii, et tule levik soojustusmaterjali sees ning ühest tuletõkkesektsioonist teise oleks takistatud. Moodustada võib kuni 800 ruutmeetri suuruseid osi ning katkestus laiusega 500 millimeetrit või enam peab olema tehtud vähemalt A2 tuletundlikkusega materjalist kogu soojustusmaterjali paksuselt.
(3) Katusekatte väline tuletundlikkus peab olema Broof(t2-t4). Savist, eterniidist või betoonist katusekivide ja metallist katusekattematerjal loetakse vastavaks Broof(t2) nõudele.
(4) Katusekattematerjali, mille väline tuletundlikkus on Broof(t1), Croof(tx), Droof(tx), Eroof(tx) või Froof(tx), võib paigaldada tulekoldeta hoonele või muule hoonele, kui see ei põhjusta tule leviku ohtu nii hoonele endale kui naaberhoonetele. Üldjuhul loetakse, et tule leviku ohtu ei ole, kui hooned asuvad üksteisest kaugemal kui 40 meetrit.

    Kujutiste tulemus päringule rhenofol Süsteemi ülesehitus:

1. PVC-katusekate RHENOFOL CV 1,2 / 1,5 / 2,0 mm,
2. PIR-soojutus  TERM PIR AL
3. Tuldtõkestav aurutõke vastavalt DIN 18234, kuni < 10500 kJ/m2; CE-markeeringuga
4. Mehhaaniline kinnitus
5. Trapetsplekist kandeprofiil

RHENOFOL kompaktne PVC-katusekatte soojustussüsteem katusekaldega kuni 20º  terasest kandeprofiilil

Tegemist on  PVC-katusekattelahendusega, kestvusega min 40 aastat. Süsteem talub tuulekoormust kuni 3,5 kN/m2 (EN 1991-1-4 järgi). Süsteem kinnitub aluspinda mehhaaniliselt kruvide abil. Katte paksus 1,2..2,0 m. Veetihedus 400 kPa.

Aurutõke mehhaanilise kinnitusega  süsteemis võib olla
1) aluspinnale  kleebitav bituumennrullmaterjal  või isekleepuv bituumenrullmaterjal, liited kokku sulatataud.Aurutõkkeväärtus  Sd>1500m.
2) isekleepuv ALU-aurutõke, liited ja paanid omavahel  tihendatud. Aurutõkkeväärtus  Sd>1500m.
3) PE-(polüetüleenkile)aurutõke, liited ja paanid omavahel tihendatud. Aurutõkkeväärtus  Sd>100m.(Ei sobi kõrge niiskuskoormusega ruumide kohal)
4) Suurtele tööstuskatustele mõeldud tuldtõkestav aurutõke vastavalt DIN 18234 nõuetele, põlemiskoormuseni kuni 10500 kJ/m2

PIR-soojustusmaterjaliks sobib:
1) TERM PIR AL  või TERM PIR MAX  ( 0,022/0,018; 150 kPa; F-klass; 1,2×0,6)
PIR-soojustusmaterjalide plaadid paigaldatakse lahtiselt aurutõkkekihile.
Plaadid paigaldatakse täispinnaliselt, kokkusurutud vuukidega, vältides T-vuuke.
Kinnitid soojustusplaatidele 2-4 tk plaadi (väike formaat) kohta.

Eralduskiht ROHGLASVLIES 120 g/m2  PIR ja PVC-katusekatte vahele. Paigaldatakse lahtiselt, ülekattega min 8 cm.

PVC-katusekate RHENOFOL CV  kinnitatud mehhaaniliselt aluspinda läbi soojustusmaterjali.  Paigaldusjuhised ja detailjoonised vt. PVC-katusekatted. Liited kuuma õhuga keevitatud.

PVC-Kinnitid. Kinnitite arv ja paigutus valitakse vastavalt tuulekoormusarvutusele (EN 1991-1-4 järgi).
Lamekatuse kinnitid trapetsprofiiilkatusele soojustuspaksusega kuni 600 mm :  plastikhülss HTK 2G  + kruvi TKR

Kinniti paigaldus

image_pdfimage_print