Kasulikku lugemist

FASSAADITEEMAD

 1. Fassaadide “hingamine”
 2. Fassaaditeooria põhitõed
 3. Fassaadikahjustused
 4. Fassaadvärvid
 5. Mineraalsed fassaadikrohvid
 6. Silikoonvärv  ja silikoonkrohv
 7. Polümeersed fassaadikrohvid
 8. Krohvipragude saneerimine
 9. Informatsioon krohvidest
 10. Värvide kvaliteet

SOKLITE TEEMAD

 1. Soklite saneerimine
 2. Soklite soojustamine

HÜDROISOLATSIOONITEEMAD

 1. Hoonete hüdroisolatsioon (DIN 18195 järgi-vana)
 2. Juhendmaterjal “Hoonete hüdroisolatsioonid DIN 18533:2017 järgi” – 40 €
 3. Plaatkattealune hüdroisolatsioon kõrgete koormuste tingimustes
 4. Vedelplast
 5. Vedelplast normis DIN18531
 6. Rõdude veeärastus
 7. Parkimismaja liikluspinnad

HOONETE SOOJUSTAMISE TEEMAD

 1. SILS projekteerimisjuhend ET-2 0404-1010
 2. Akna veeplekkide paigalduseeskirjad – 40 €.
 3. Hinnang
 4. Klinkerplaatidega PUR-paneelid  RAKETERM
 5. Tuulduvate fassaadisüsteemide kandekarkassi külmasildade arvutus
 6. MÕTTED peale raamatu „Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid“, ET INFOkeskuse AS, 2018 lugemist.
 7. Niiskusturvalisuse arvutus DIN 4108 versus EN 13788 järgi
 8. Teemaartiklist „Bauroc.Niiskus“

PROBLEEMARTIKLITE SARI “HOONETE PIIRDETARINDID EESTI VABARIIGIS” (ilmub ajakirjanduses al. oktoober 2020):

Piirdetarindid sissejuhatus: Eesti ehituses valitseb piirdetarindite inseneeria stagnatsioon (ilm. okt.2020)
Projekteerijad ja ehitajad peaksid oma tehnilistes lahendustes pakkuma uute kortermajade elanikele piirdetarindeid, mis oleksid soojapidavad, veekindlad ja niiskusturvalised , ekspluatatsioonis mittelagunevad ja esteetilised. Tänane Eesti ehituspoliitika ei ole suuteline oma kodanikele pakkuma ülal loetletud piirdetarindite viiest funktsioonist kolme…

Eesti ehituse piirdetarindite inseneeria stagnatsiooni iseloomustavad 9 punkti

Loe edasi

Piirdetarindid 1:Terastaladel konsoolsed rõdud (ilmunud märts 2021, Ehitaja), loe edasi

..Metalltaladel konsoolsete rõdude projekteerimisel tuleb arvesse võtta palju insener-tehnilisi tegureid, et tagada kauakestev ja funktsioneeriv rõdu, mis toob rõõmu selle omanikule.  Tehnilised lahendused selleks on olemas. Iseküsimus kas Eesti projekteerijad,  insenerid ja ehitajad oskavad ning tahavad..

Piirdetarindid 2: Fassaadisoojustuse niiskusreziim kergplokk-konstruktsioonides (ilm. aug. 2021, Ehitaja)

 • Kergplokk-seinte katmine SILS-ga (soojusisolatsiooni liitsüsteemiga), milles soojustusmaterjalina kasutatakse EPS-i (vahtpolüstüreeni) on niiskusreziimi suhtes ohutu, ka kergploki tühja vuugi kohal.
 • Kergplokk-seinte katmine SILS-ga (soojusisolatsiooni liitsüsteemiga), milles soojustusmaterjalina kasutatakse mineraalvilla  on niiskusreziimi suhtes ohtlik – kondensaatvee tekke oht on suur. Eriti suur oht on tühjade vuukide kohal, mistõttu tuleks sellist seinakonstruktsiooni vältida – kas asendada mineraalvill vahtplastiga (EPS/XPS/PIR) või  projekteerida soojustuse liitsüsteemi asemel  hoopis tuulduv fassaadi soojutussüsteem.
 • Niiskusreziimi selgitavatest täiendõppe koolitustest ei ole  isegi Eesti Ehitusinseneride Liit huvitatud, mistõttu on vähe loota, et kergplokkidest seinte soojustuse liitsüsteemide valdkonnas toimuks lähiajal mingeid muutusi ehitusfüüsikalise parenemise suunas.  Isegi Eesti ehitusinseneeriat juhtima volitatud jõud saamata aru fassaadidefektide tekkepõhjustest halvustavad põhjendamatult fassaadi soojustuse liitsüsteeme, mida Euroopa inseneeria juhtimisel on paigaldatud üle  1000 miljoni m2

Piirdetarindid 3: Akna külmasildade arvutusmudelite rakendamine praktikas (ilm. sept.  2021, Ehitaja )

…Riiklikult joonkülmasilla piirväärtuse kehtestamisel puudub energeetiline sisu. Sellel riiklikul toetuste saamise eeltingimusel puudub otsene seos hoone energiabilansiga…

Piirdetarindid 4: Termoroovidest seinakonstruktsioonide niiskus- ja soojustehniline analüüs (ilm. okt. 2021, Ehitaja)

…Termoprofiilidest seinakonstruktsioon on äärmiselt riskiohtlik niiskuse suhtes. Ka äärmise korralikkusega projekteeritud ja ehitatud seinakonstruktsioonide puhul ei ole võimalik vältida ehitusfüüsikast tulenevaid probleeme, eelkõige külmasildadest tingitud niiskuskahjustusi…

Piirdetarindid 5: Kaldkatused ja ehitusfüüsika, I osa ja II osa (ilm. nov. 2021; dets.2021 Ehitaja)

…Süsteemlahendused ei ole Eestis juurdunud, enamus  projekteerijaid ja ehitajaid konstrueerivad oma süsteemi ise vaevumata süüvida ehitusfüüsikalistesse probleemidesse. Sellekohaseid õpped ei ole populaarsed ning Eesti projekteerijad enamuses ei tunne niiskusturvalisuse põhialuseid…

Piirdetarindid 6: Sandwich-paneelidest kortermaja soojus- ja niiskustehniline analüüs (valmimisel)

 • I osa. Seina soojustehniline arvutus
 • II osa. Energiabilansi kontrollarvutus
 • III osa. Piirdetarindite niiskusreziimi arvutused

Piirdetarindid 7: Lamekatused ja ehitusfüüsika I (valmimisel)

…Niiskustehniline lihtne staatiline arvutus, mis annab insenerile piisava ülevaate konstruktsiooni niiskustehnilisest käitumisest ei tohiks olla projekteerijatele ja inseneridele üle jõu käiv ülesanne. See on võimalik arvutada ka Exceli tabeliga.  Kahjuks kohtab seda äärmiselt harva, puudub selleks erialane ettevalmistus ja täiendõpe…

Piirdetarindid 8 : Soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) remont . (Valmimisel)

…Kahjuks praktika näitab, et ühiskonnas tervikune puudub huvi piirdetarindite, kuhu kuulub ka SILS, inseneeria  taseme viimisest euroopalikule tasemele, mistõttu on paratamatu õhekrohviga  fassaadide jätkuv kiire lagunemine ka uutel korter- ja individuaalmajadel….

Piirdetarindid 9: Katusterrasside ehitustehnilised ja -füüsikalised probleemid (valmimisel)

 

image_pdfimage_print