Kasulikku lugemist

FASSAADITEEMAD

 1. Fassaadide “hingamine”
 2. Fassaaditeooria põhitõed
 3. Fassaadikahjustused
 4. Fassaadvärvid
 5. Mineraalsed fassaadikrohvid
 6. Silikoonvarv  ja silikoonkrohv
 7. Polümeersed fassaadikrohvid
 8. Krohvipragude saneerimine
 9. Informatsioon krohvidest
 10. Värvide kvaliteet

SOKLITE TEEMAD

 1. Soklite saneerimine
 2. Soklite soojustamine

HÜDROISOLATSIOONITEEMAD

 1. Hoonete hüdroisolatsioon (DIN 18195 järgi-vana)
 2. Juhendmaterjal “Hoonete hüdroisolatsioonid DIN 18533:2017 järgi” – 40 €
 3. Plaatkattealune hüdroisolatsioon kõrgete koormuste tingimustes
 4. Vedelplast
 5. Vedelplast normis DIN18531
 6. Rõdude veeärastus
 7. Parkimismaja liikluspinnad

HOONETE SOOJUSTAMISE TEEMAD

 1. SILS projekteerimisjuhend ET-2 0404-1010
 2. Akna veeplekkide paigalduseeskirjad – 40 €.
 3. Hinnang
 4. Klinkerplaatidega PUR-paneelid  RAKETERM
 5. Tuulduvate fassaadisüsteemide kandekarkassi külmasildade arvutus
 6. MÕTTED peale raamatu „Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid“, ET INFOkeskuse AS, 2018 lugemist.

PROBLEEMARTIKLITE SARI “HOONETE PIIRDETARINDID EESTI VABARIIGIS” (ilmub ajakirjanduses al. oktoober 2020):

Piirdetarindid sissejuhatus: Eesti ehituses valitseb piirdetarindite inseneeria stagnatsioon (ilm. okt.2020)
Projekteerijad ja ehitajad peaksid oma tehnilistes lahendustes pakkuma uute kortermajade elanikele piirdetarindeid, mis oleksid soojapidavad, veekindlad ja niiskusturvalised , ekspluatatsioonis mittelagunevad ja esteetilised. Tänane Eesti ehituspoliitika ei ole suuteline oma kodanikele pakkuma ülal loetletud piirdetarindite viiest funktsioonist kolme…

Eesti ehituse piirdetarindite inseneeria stagnatsiooni iseloomustavad 9 punkti

Loe edasi

Piirdetarindid 1:Terastaladel konsoolsed rõdud (ilm. märts 2021, Ehitaja)

Metalltaladel konsoolsete rõdude projekteerimisel tuleb arvesse võtta palju insener-tehnilisi tegureid, et tagada kauakestev ja funktsioneeriv rõdu, mis toob rõõmu selle omanikule.  Tehnilised lahendused selleks on olemas. Iseküsimus kas Eesti projekteerijad,  insenerid ja ehitajad oskavad ning tahavad.

Piirdetarindid 2: Fassaadisoojustuse niiskusreziim kergplokk-konstruktsioonides (ilm.        2021)

 • Kergplokk-seinte katmine SILS-ga (soojusisolatsiooni liitsüsteemiga), milles soojustusmaterjalina kasutatakse EPS-i (vahtpolüstüreeni) on niiskusreziimi suhtes ohutu, ka kergploki tühja vuugi kohal.
 • Kergplokk-seinte katmine SILS-ga (soojusisolatsiooni liitsüsteemiga), milles soojustusmaterjalina kasutatakse mineraalvilla  on niiskusreziimi suhtes ohtlik – kondensaatvee tekke oht on suur. Eriti suur oht on tühjade vuukide kohal, mistõttu tuleks sellist seinakonstruktsiooni vältida – kas asendada mineraalvill vahtplastiga (EPS/XPS/PIR) või  projekteerida soojustuse liitsüsteemi asemel  hoopis tuulduv fassaadi soojutussüsteem.
 • Niiskusreziimi selgitavatest täiendõppe koolitustest ei ole  isegi Eesti Ehitusinseneride Liit huvitatud, mistõttu on vähe loota, et kergplokkidest seinte soojustuse liitsüsteemide valdkonnas toimuks lähiajal mingeid muutusi ehitusfüüsikalise parenemise suunas.  Isegi Eesti ehitusinseneeriat juhtima volitatud jõud saamata aru fassaadidefektide tekkepõhjustest halvustavad põhjendamatult fassaadi soojustuse liitsüsteeme, mida Euroopa inseneeria juhtimisel on paigaldatud üle  1000 miljoni m2

Piirdetarindid 3: Kaldkatused ja füüsika (valmimisel)

Piirdetarindid 4: Akna külmasildade arvutusmudelite rakendamine praktikas (valmimisel)

Piirdetarindid 5: Külmasillad teraskarkassiga kortermajades (valmimisel)

Piirdetarindid 6: Lamekatused ja ehitusfüüsika I (valmimisel)
image_pdfimage_print