Kasulikku lugemist

FASSAADITEEMAD

 1. Fassaadide “hingamine”
 2. Fassaaditeooria põhitõed
 3. Fassaadikahjustused
 4. Fassaadvärvid
 5. Mineraalsed fassaadikrohvid
 6. Silikoonvarv  ja silikoonkrohv
 7. Polümeersed fassaadikrohvid
 8. Krohvipragude saneerimine
 9. Informatsioon krohvidest
 10. Värvide kvaliteet

SOKLITE TEEMAD

 1. Soklite saneerimine
 2. Soklite soojustamine

HÜDROISOLATSIOONITEEMAD

 1. Hoonete hüdroisolatsioon (DIN 18195 järgi-vana)
 2. Juhendmaterjal “Hoonete hüdroisolatsioonid DIN 18533:2017 järgi” – 40 €
 3. Plaatkattealune hüdroisolatsioon kõrgete koormuste tingimustes
 4. Vedelplast
 5. Vedelplast normis DIN18531
 6. Rõdude veeärastus
 7. Parkimismaja liikluspinnad

HOONETE SOOJUSTAMISE TEEMAD

 1. SILS projekteerimisjuhend ET-2 0404-1010
 2. Akna veeplekkide paigalduseeskirjad – 40 €. – valmimisel
 3. Hinnang
 4. Klinkerplaatidega PUR-paneelid  RAKETERM
 5. Tuulduvate fassaadisüsteemide kandekarkassi külmasildade arvutus
 6. MÕTTED peale raamatu „Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid“, ET INFOkeskuse AS, 2018 lugemist.

PROBLEEMARTIKLITE SARI “HOONETE PIIRDETARINDID EESTI VABARIIGIS” (algab sügisel 2020):

Sissejuhatus teemase, 1, 2, 3, ….

image_pdfimage_print