Parklapõrandad

PARKIMISMAJADE JA SUURGARAAZIDE PINNAKATTESÜSTEEMID

Pardak® 80 by Zoontjens | Archello

Parkimismajade ja  maa-aluste garaazide pinnad peavad taluma pidevat suurt mehhaanilist,  staatilist,  dünaamilist,  termilist  ja keemilist koormust. Koormused on erinevad sõltuvalt betoonkatte asukohast: pinnasega kokkupuutel, kaetud vahetekil või avatud pinnal. Kauakestvate parklapõrandate jaoks on soovitav kasutada järgmisi norme (kuna Eesti normid ei käsitle antud teemasid):

 1. Pinnakatted erinevatele koormustele on normitud EN 1504-2-2004  järgi (lahendab liikluspindade mehhaanilise koormusegakloriididega ja külmatsüklitega seotud probleeme, mitte  hüdroisolatsiooniprobleeme)
 2. Sõidetavate liikluspindade hüdroisolatsiooni norm DIN 18532 (lahendab ainult parklate hüdroisolatsiooniga, mitte kloriididega ja külmatsüklitega seotud probleeme)
 3. Maapinnaga kokkupuutuvate pindade hüdroisolatsiooni norm  DIN 18533 (vajalik arvestada kui parklapõrand asub maapinnal)
 4. Juhendmaterjalid RiliSIB 2001 ,  DAfStb. Soovitav juhinduda DVB juhendmaterjalist “Parkhäuser und Tiefgaragen 2016” [Parkimismajad ja suurgaraazid 2016], et vältida vähesest projekteerimiskogemusest tingituid  vähese kestvusega lahendeid. Antud juhendmaterjal hõlmab antud temaatika kompleksselt.

Hüdroisolatsioonimaterjalide klassifikatsioon DIN 18532 järgi liikluspindadel:

DIN 18532 reguleerib tänavate, jalgrattateede, jalakäigusildade, parklate, katusparklate, keldrigaraazide ja rampide hüdroisolatsiooniga seonduvaid probleeme. Kui parkla põrandaplaadile mõjub ainult pinnaseniiskus (puudub surveline vesi DIN 18533 mõistes) siis võib teda kaitsta ainult OS-süsteemidega (EN 1504 järgi). Parklate vahekorruste põrandaplaadid,  rambid ja parklate juurdepääsuteed on soovitav hüdroisoleerida vastavalt DIN 18532 nõuetele.

Erinevate liikluskoormused, mis mõjuvad hüdroisolatsioonile: 
Kasutusklasss N1-V : nõrga liikluskoormusega jalakäijate ja rattateed, nt jalakäijate ja rattasillad.
Kasutusklass N2-V: mõõduka liikluskoormusega pinnad maksimaalse kaldega kuni 4%, kergsõidukid kuni 30 kN, nt parklate vahetekid, katused, keldripõrandad.
Kasutusklass N3-V: kõrge koormusega liikluspinnad sõltumata kaldest rahuliku liiklusega , sõidukid kaaluga kuni 160 kN.
Kasutusklass N4-V: väga kõrge kasutuskoormusega tänavad ja sillad.

Vastavalt DIN 18532 tohib liikluspindade hüdroisolatsiooniks  kasutada järgmisi hüdroisolatsioonilahendusi:

 1. Sildade bituumenrullmaterjalid (nt  vastav normile TL-BEL-B , kontrollitud BASt järgi) vt. link 
 2. ETA-sertifikaadiga polüurea-hüdroisolatsioonisüsteemid (kuumpritsitavad) vastavalt ETAG 033 nõetele, kihipaksus min 2,0 mm
 3. ETA-sertifikaadiga vedelplast-hüdroisolatsioonisüsteemid (külmpaigaldatavad) vastavalt ETAG 005 nõuetele, kihipaksusega min 2,0.

Vastavalt hüdroisolatsiooni paiknemisele koormataval pinnal eristatakse hüdroisolatsiooni ehitusviisid järgnevalt:

Ehitusviis 1a: Hüdroisolatsioonikiht konstruktsioonibetoonil kaitsekihi (betoon, asfalt) all; Sobib kasutusklassile N1-V, N2-V, N3-V, N4-V  

Pildiotsingu bauweise 2a parkbau tulemus

Ehitusviis 1b: Hüdroisolatsioonkiht on konstruktsioonibetooni peal  vedelplast-kasutuspinnana  või OS-pinnakaitesüsteemina (OS10, OS 8, OS 11)*; Sobib kasutusklassile N1-V, N2-V, N3-V  

Pildiotsingu bauweise 1b parkdeck os8 tulemus

Ehitusviis 2a: Hüdroisolatsioonikiht on konstruktsioonibetooni peal soojusisolatsioonikihi all (pööratud katuse printsiip); Sobib kasutusklassile N2-V  Pildiotsingu bauweise 2a parkbau tulemus
Ehitusviis 2b: Hüdroisolatsioonikiht on soojusisolatsioonikihi peal koormusthajutava kihi all; Sobib kasutusklassile N2-V, N3-V
 Pildiotsingu bauweise 2b parkbau tulemus

* Teatud eelduste korral (puudub oluline veekoormus) võib Ehitusviisi 1b puhul kasutada ainult  tooteid EN 1504 järgi koos pinnakatte OS8, OS10, OS11 ülesehitusega

Vastavalt DBV (Deutsche Beton- und Bautechnik-Verien = Saksamaa betooni- ja betoonitehnika ühing) juhendmaterjalile on parklapõrandatel  võimalikud järgmised konstruktsioonivariandid:
Variant A – ilma pinnakatteta ja ilma hüdroisolatsioonita , aga pragude suhtes töödeldud lahendus. Tuleb kasutada veetihedat  betooni XD3, XC4, WA,  40 mm.
Variant B – OS-pinnakaitsesüsteemidega (OS 8, OS 11). Betoon XD1, XC3, WF,  40 mm.
Variant C – pragusid sildav pinnahüdroisolatsioon pealmise kaitsekihiga. Betoon XC3, WF 20 mm.

DBV Variant A1 – Konstruktiivselt  ja/või betoontehniliselt teostatud pragudeta betoonpind. 
DBV Variant A2 – Pinda kaitstakse lokaalse hüdroisolatsiooniga (teibid, vm). 
Puudused: vuukide lühike kestvus, tohutud lisakulud betooni valmistamiseks ja pragudevabaks töötluseks. Ei ole absoluutse veetihedusega

DBV Variant B1  – Täispinnaliselt jäik kate (pinnakaitsesüsteem OS8) koos planeeritud  täiendavate vuukide ja  pragude töötluslahendustega
DBV Variant B2  – Täispinnaliselt pragusid sildav kate (pinnakaitsesüsteem OS11) ,  pragude ületus piirangutega , max 0,3 mm.
Puudused: kõrge maksumus, ei ole absoluutse veetihedusega, kiire kulumine naelte all.
  DBV Variant C1:
a) Pinnakaitsesüsteem OS10  (vedelplastist 2 mm hüdroisolatsiooni peal  PMMA,  PUR-kaitsekihit), ca 4-7 mm
b) SBS-rullmaterjalist sillahüdroisolatsioon+valuasfalt. Iseloomulikuks omaduseks kõikide kihtide omavaheline tihe liide. 
Vt. ka sildade hüdroisolatsioon.DBV Variant C2 :
a)  armeeritud (rull)materjalist hüdroisolatsioon (SBS, PVC) + betoonist kaitsekiht. Betoonkatte all eralduskiht (koos või ilma dreenikihita)
b) 2 mm vedelplastist hüdroisolatsioon + betoonist kaitsekiht. Betoonkatte all eralduskiht (koos või ilma dreenikihita)
Iseloomulikuks omaduseks eralduskiht (liugkiht).
Variandid C1 ja C2 tagavad absoluutse veekindluse (kontrollida liited)

Parklapõrandate projekteerimisel on vajalik lisaks süsteemi valikule lahendada:

 1. erinevaid liiteid, deformatsiooniliited
 2. vee äravoolusüsteemid nii, et kattesüsteem ei kahjustuks ekspluatatsioonis
 3. lompide vältimiseks vajalik projekteerida min 2,5 % kalle
 4. ülestõsted postidele seintele betooni kaitsesüsteemiga OS3 , min 0,3 mm, kõrgusega min 15 cm

DBV variandid  B1 ja  B2 lahendused: MEHHAANILISI JA KEEMILISI KOORMUSI TALUVAD PARKLAKATTED

Betooni pinnakaitsed Rili_SIB  ja EN 1504 järgi jaotatakse klassidesse OS1, OS2, OS4, OS5, OS7, OS8, OS9, OS10, OS11, OS13.

Sõidetavatel liikluspindadel kasutatakse pinnakaitsesüsteeme OS8, OS10, OS11.  Täiendavat lugemist    

Pinnakaitsesüsteemid  ei tähenda  absoluutset hüdroisolatsiooni, kuigi neil on ka hüdroisoleerivad omadused. Elu- ja ühiskondlike ruumide kohal asetsevate parklapindade kaitsesüsteemid peavad olema ka absoluutse hüdroisoleerivate omadustega ehk tuleb kasutada pinnakattesüsteemi sees  vastavaid hüdroisolatsioonisüsteeme. Seda on võimalik tagada süsteemiga OS10 (minimaalse hüdroisolatsioonipaksus 2 mm + kulukiht, nt asfalt). Reeglina peab elu- ja ühiskondlike ruumide peal asetsema soojustusmaterjal. Sobilikuim  materjal katusparklates hüdroisolatsiooni all on vahtklaas.

OS8 Suurgaraazipõranda/parklapõranda jäik suurt mehaanilist ja keemilist  koormust taluv pinnakattesüsteem. Kasutatakse vahekorruste , rampide  liikluspindade  katteks, kus ei ole ette näha  pragude teket. Materjalina kasutatakse epoksiidvaik-süsteeme. Kihipaksus 2,5-4,0 mm. Sobib ka naelrehvide alla, kui täiteainena kasutatakse ränikarbiidkorundi, kestvus ca 10 aastat. Maapinnal asetsevate liikluspindade puhul tuleb kasutada difuusseid OS8-süsteeme. Süsteem ei silda pragusid, mistõttu tuleb ekspluatatsioonis jälgida olukorda ning vajadusel koheselt saneerida.

OS11 – Suurgaraazipõranda/parklapõranda kõrgendatud praoületusvõimega  kõrget dünaamilist mehaanilist ja keemilist  koormust taluv elastne pinnakattesüsteem. Kasutatakse kõrge kasutuskoormusega liikluspindade (katusparklad, rambid, spindlid) katteks. Materjalina kasutatakse epoksiidvaik-polüuretaansüsteeme. Kihipaksus 1,5-7,0 mm. Süsteem jaguneb 2 alamsüsteemiks : OS11a ja OS11b.

OS11a Elastne (kakskihtsüsteem: ujukiht+kulukiht) väga raskelt koormatav epo/polüuretaanvaiksüsteem (saab kasutada ka PMMA-süsteeme ja 2K-PUR-süstee,e)  parkimismajade põrandatel. Kasutatakse ilmastiku käes  ja avatud pindadega vahekorrustel asetsevate betoonplaatide ja rampide  puhul kus on esineb suur dünaamiline koormus, vajalik praoületus ning kõrge ilmastikukindlus. Süsteem on püsiv kemikaalide suhtes ja kõrge kulumiskindlusega. Praoületusvõimega kuni -20 C . Sobib ka naelrehvide alla,  kui täiteainena kasutatakse ränikarbiidi, kestvus ca 10 aastat. Kihipaksus 4-7 mm süsteeme kasutatakse avatud liikluspindadel

OS11b Elastne (ükskihtsüsteem) väga raskelt koormatav epo/polüuretaanvaiksüsteem parkimismajade põrandatel. Kasutatakse suletud ruumides vahekorrustel asetsevate betoonplaatide ja rampide  puhul kus esineb suur dünaamiline koormus, vajalik praoületus. Süsteem on püsiv kemikaalide suhtes ja kõrge kulumiskindlusega. Praoületusvõimega kuni -20 C. Sobib ka naelrehvide alla,  kui täiteainena kasutatakse ränikarbiidi, kestvus ca 10 aastat.

Das Oberflächenschutzsystem von Romex ist nach OS8 geprüft Süsteemi OS-8 Bfl-s1 (difuusne, jäik, suletud ruumis, 2,5 mm) ülesehitus:

1. Betooni ettevalmistus
2. Kruntimine 1-2 x  difuusse epokrundiga 1009, 0,3-0,6 kg/m2 + kvartsliiv 0,3-0,8 mm
3. Pahteldus  epopahtliga 1009 + Quarzsand
4. Pakskiht difuusne epokate 1010 ränikarbiidiga , ca 3,5  kg/m2
[5. Vajadusel karestusliiv 0,3-0,8/0,7-1,2] 
6. Difuusne epo-kattelakk 1-2 x  1009, ca 0,3-1,0 kg/m2

Materjalide hinnaklass ca 27 €/m2

Parklapõrandad - Tarmatrade - professionaalsed insenerlahendused Süsteemi OS-8 1,5 mm , Bfl-s1 (jäik, suletud tekkidel) ülesehitus:

1. Betooni ettevalmistus
2. Kruntimine epokrundiga 1506OS, 0,5 kg/m2 + kvartsliiv 0,3-0,8 mm
3. Kattekiht 1005OS , 0,7-1,2 kg/m2

Materjalide hinnaklass ca  12-16 €/m2

Süsteemi OS-8 2,5 mm , Bfl-s1 (jäik, suletud tekkidel) ülesehitus:

1. Betooni ettevalmistus
2. Kruntimine epokrundiga 1506OS, 0,8 kg/m2 + kvartsliiv 0,3-0,8 mm
3. Pahteldus  epopahtliga 1506OS+ Quarzsand , ca 0,5 kg/m2
4. Karestusliiv 0,3-0,8/0,7-1,2
5. Kattekiht 1005OS , 0,7-1,2 kg/m2

Materjalide hinnaklass ca 18-22 €/m2

OS 11 a surface protection system - MC-Bauchemie Süsteemi OS-11a (elastne, avapindadele,  4-7 mm) ülesehitus:

1. Betooni ettevalmistus
2. Kruntimine epokrundiga 1506, 0,3 kg/m2 + kvartsliiv 0,3-0,8 mm
3. Ujukiht epopahtliga 1506 + Quarzsand
4. Kulumiskiht pur-kate 2605 , ca 0,7 kg/m2
5. Kattekiht 2605 + Quarzsand
6. Kattevärv 2705 , ca 0,3 kg/m2

Süsteemi tulekindlusklass Bfl-s1

DBV variandid C1 ja C2  veepidavusega lahendused :  PARKLAKATETE HÜDROISOLATSIOONID KOOS KATTEKIHIGA 

Kui ilmastikule avatud  katusparkla peab olema absoluutselt veetihe (elu- või ühiskondlike ruumide kohal) , siis on vajalik parklakatted  projekteerida ka absoluutse veepidavusega. Selleks sobivad kõige paremini  PU-katted või PMMA-katted.  Mõlemad ei ole mehhaaniliste koormuste jaoks aga nii tugevad kui  OS-kattesüsteemid.

Parkdeck & Tiefgaragen - Neubau und Instandsetzung DBV variant C1 ehk Pinnakaitsesüsteem OS10 – Suurgaraazipõranda/ parklapõranda/ sildade/ tunnelite hüdroisolatsioonisüsteem  kaetuna kaitse- ja kattekihiga (nt PUR, PMMA-kiht). Süsteem on suure praoületusvõimega  mehaanilist ja keemilist  koormust taluv pinnakattesüsteem. Kasutatakse erinevate liikluspindade katteks.  Hüdroisolatsioonimaterjalina kasutatakse PUR- ja PMMA-süsteeme. Kihipaksus 4,0-7,0 mm.

PMMA-parklakate OS10, kiirkuivamisega

 1. aluspind ettevalmistatud betoon/asfalt/vahtklaas
 2. krunt HAFTGRUND PD 0,5 kg/m2 + kvartsliiv
 3. hüdroisolatsioon WIDOCRYL PD  2,8 kg/m2+ vliis
 4. põhikiht WIDOCRYL SP 3,6 kg/m2 + kvartsliiv
DBV variant C2 vedelplastidega:
PU-parklakate , aeglase kuivamisega, hüdroisoleeriv süsteem

 • aluspinna betoon/asfalt/vahtklaas  ettevalmistus
 • krunt
 • hüdroisolatsioon  2 x  1K-PUR , kulu 3  kg/m2 + vliis
 • sõidetavad pinnad: naelrehve taluvad katted , nt betoonplaadid  liugkihil

PMMA-parklakate , kiirkuivamisega hüdroisoleeriv süsteem

 • aluspind ettevalmistatud betoon/asfalt/vahtklaas
 • krunt HAFTGRUND PD 0,5 kg/m2 + kvartsliiv
 • hüdroisolatsioon WIDOCRYL PD  2,8 kg/m2+ vliis
 • eralduskiht, dreenikiht
 • kaitsekiht betoonplaatidest

Oluline: hüdroisolatsioon vastavalt DIN 18532 nõuetele min 2,0 mm (sisaldub ETA-sertifikaadis)

WOLFIN Bautechnik - ais-online.de DBV variant C2 rullmaterjaliga: 
PARKLAKATETE RULLMATERJALIGA HÜDROISOLATSIOONID KATTEKIHI ALL Võimalik  PVC-katted ja PIB-katted kaitsekihi alla. /PVC-katted ei  ole parim lahendus  käidavateks pindadeks./ Täpsema info kohta teha päring.

NB! Parklakattesüsteemid on komplitseeritud lahendused kui soovida kauaaegset kestvust, mistõttu soovitame pöörduda meie poole konsultatsiooniks.

image_pdfimage_print