Mehhaanilise kinnitusega SILS

SILS-soojustusplaatide mehhaaniline kinnitussüsteem STELLFUCHS

Süsteemi kirjeldus

STELLFUCHS-süsteem on EPS/PIR-soojustussüsteemi ainult mehhaaniliseks kinnituseks, ilma liimita. Selline kinnitusviis võimaldab  nivelleerida aluspinna ebatasasusi 1-7 cm ning on ideaalne lahendus probleempindadele SILS montaažiks. Süsteemis kasutatakse punnühendusega vahtplast-plaate (või jäikasid  mineraalvilla plaate).

Eelised.

 • Puudub vajadus tagada liimimiseks kandev aluspind.
 • Aluspinna nivelleerimise võimalus 1-7 cm.
 • Ilma täiendava liimimiseta kasutatav kuni 22 m kõrguseni.
 • Tööaja kokkuhoid aluspinna eeltöötluseks ja soojustusplaatide liimimiseks
 • Tüübli punktkülmasild ksii on 0

Sto — Rotofix plus

Paigaldusvideo

EJOT

STELLFUCHS L2 (roheline)

 • EPS min TR100/PIR  min TR50) , 100-200 mm
 • ankurdussügavus hef=70-90 mm A(50mm)/B/C/D/E
 • reguleerimisvahemik a=0-30 mm
 • spindel roheline 88 mm
 • tüübel 10×160 mm , TORX 40
 • tüüblite arv 4 tk/m(tuulekoormusel kuni 0,77 kN/m2)

STELLFUCHS L200 (must)

 • EPS min TR100/PIR min TR50 ,  100-200 mm
 • ankurdussügavus hef=70-90 mm A(50mm)/B/C/D/E
 • reguleerimisvahemik a=0-70 mm
 • spindel must 128 mm
 • tüübel 10×200 mm , TORX 40
 • tüüblite arv 4 tk/m2(tuulekoormusel kuni 0,77 kN/m2)

SILS – soojustusplaatide tehnilised miinumumnõuded: 

  EPS-plaatide (valged ja hallid)  tehnilised nõuded vastavalt IVH Industrieverband Hartschaum e.V. Heidelberg (al. 02/2020):  PIR/PUR-plaatide tehnilised nõuded vastavalt IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V Stuttgart

Mineraalvilla miinimumnõuded, kodeering

a) plaat: MW – EN 13162 – T5 – DS(70.-)1 – CS(10)40 – TR14- WL(
P)3 – MU1
b) lamell: MW – EN 13162 – T5 – DS(70.-)1 – CS(Y)40 – TR80 – WL(

P)3 – MU1 – SS20
Tulekindlus raskeltsüttiv , E-klass raskeltsüttiv , E-klass A1, A2
Paksus 40-300 mm puuduvad  
Tõmbetugevus  > 100 kPa (TR100) > 50 kPa (TR50)

plaadid : a) TR14 (>15 kPa ehk WAP-zh DIN4108) // b) TR20 (>20 kPa)

lamellid TR80 (>80 kPa)

Nihketugevus > 50 kPa > 30 kPa > 20 kPa (60 mm lamellplaadi puhul) SS20
Nihkemoodul  > 1,0  MPa > 350 kPa > 1000 kPa (60 mm lamellplaadi  puhul)
Paindetugevus > 100 kPa puuduvad  
Tihedus 15..25 kg/m3 puuduvad +/-15 % nimiväärtusest 
Pikkuse/laiuse tolerants +/- 2 mm  +/- 2 mm 

pikkus +/-5 mm //laius: plaatidel +/- 2 mmlamellidel +3/-1 mm 

Paksuse tolerants +/- 1 mm +/- 3 mm plaatidel :+3/-1 mm T5// lamellidel +/- 1 mm
Survetugevus Pole vajadust testida > 100 kPa

a) plaatidel CS(10)40, (10 % , >40 kPa ehk WAP-zh DIN4108)

b) lamellidel: CS(Y)40, (-, >40 kPa ehk WAP-zh DIN4108)

Dimensioonistabiilsus normaalkliimal  DS(N) < 0,2% puuduvad puuduvad
Dimensioonistabiilsus testkliimal DS(70,-) < 2% DS(70,90) < 2% DS(70.-):<1%
Ebatasasus +/- 3 mm +/- 3 mm 3 mm / 1000 mm
Täisnurksus +/- 2 mm +/- 2 mm 5 mm / 500 mm
Soojajuhtivus 0,032..0,038 W/(mK) 0,024..0,028 W/(mK) <0,040 W/(mK)
Veeimavus, lühiajaline < 0,2 kg/m2 < 0,3 kg/m2

<3 kg /m2 ; WL(T)3 pikaaegne //lühiajaline pole määratud

Veeauru difusioonikonstant  20 ≤ μ ≤ 70 40 ≤ μ ≤ 200 μ =1 , MU1
Soojustusmaterjal SILS-EPS  SILS-EPS SILS-PIR SILS-PIR MiWo-plaadid
Roheline Stellfuchs, aluspinna tolerants < 30 mm < 20 mm < 30 mm < 20 mm < 30 mm
Must Stellfuchs,  aluspinna tolerants < 70 mm < 60 mm < 70 mm < 60 mm < 70 mm
Tüübli nakkesügavus > 58 mm > 68 mm > 58 mm > 68 mm > 58 mm
Stellfuchs-koormusklass NR,DÜBEL[kN/tk] 0,15 0,20 0,15 0,20 0,12

Tüüblikoguse nDübel (tk/m2)määramine (sõltub hoone kõrgusest, soojustusmaterjali tüübist ehk koormusklassist, tuulekoormusest, hoone pinnaasendist A/B/C ja tüübli asendist vuugis/plaadis):

 1. Määratakse pinnale mõjuv tuulekoormus
  1. Lihtsustatud tabelvariant :  kogu pind A ühtlaselt maksimum ehk We=0,738 kN/m2 (kuni 10 m kõrguseni)
  2. Lihtsustatud insenerarvutus, kus arvutatakse hoone pindadele A/B/C erinevad tuulekoormused, kõrguse erinevust ei määrata (A:We=0,738 kN/m2; B:We=0,550 kN/m2; C:We=0,275 kN/m2)
  3. Täppis-insenerarvutus, kus arvutatakse hoone pinnaosadele A1/A2/..B1/B2 erinevad tuulekoormused koos kõrguste erinevustega
 2. Määratakse tüüblite arv lähtuvalt tuulekoormusest ja tüüblile mõjuvast koormusklassist  nDübel = we  : NR,DÜBEL [Dübel/m²]
image_pdfimage_print