Rõdukatte-süsteemid

Väljavõte määrusest nr.17, 2017 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded..
§ 17.  Rõdu, lodža ja terrassi tuleohutus
(2) Rõdu, lodža ja terrassi põrandale esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
1) kuni kahekorruselises hoones Dfl-s1;
2) kolme kuni kaheksakorruselises hoones Bfl-s1;
3) hoones kõrgusega üle 26 meetri A2fl-s1.

Pildiotsingu kemper balkon tulemus

Rõdud ja terassid on üks hooneosasid, mis on väga suure ilmastikumõju käes. Pinnale mõjub külm, kuum, sademed, mis võivad viia pinnapragude tekkeni. Selline probleem esineb sageli ka küll ilmastikukindlate plaatidest tehtud rõdukattega, kus aga vuukidest võib niiskus ja vesi tungida katte alla kahjustades nii aluskonstruktsioone kui ka rõdukatet ennast.

Sageli on probleemseteks kohtadeks vee äravoolu läbiviigud, uste lävepakud, rõdu rinnatise kinnituskohad jm, millede veetihedaks saamine lihtsate meetoditega pahatihti ei õnnestu. Vedelplast-hüdroisolatsiooniga saadakse homogeenne, ilma vuukideta veetihe kiht, mis nakkub praktiliselt kõikide materjalidega (betoon, SBS, metall, plast, puit, jm).

Rõdukatte-süsteemideks võib olla: 1) rõdukate liitsüsteemse hüdroisolatsiooniga (LHI), kus kõik rõdukatte elemendid on omavahel tihedalt seotud nii, et vesi voolab ainult pinnal; võimalik nii homogeense pinnaviimistlusega kui ka plaatkattega 2) rõdukate dreeniva hüdroisolatsiooniga (DHI), kus osa vett läbib ka  plaatkattekihi  ning väljub plaatkatet kahjustamata vee äravoolu süsteemi.

LHI-süsteemide ülevaade

Rõdude ja terasside katteks saab kasutada mitmeid vaigutüüpe (PU-polüuretaan,  STP-silaanidega rikastataud polümeerid, EP-epoksiid, PMMA-polümetüülmetakrülaat, UP-polüester, AY-akrüül). Neil kõigil on omad head ja halvad omadused.

Eristatakse a) armeeritud rõdukatted ja b) elastsed rõdukatted.
Armeeritud rõdukatted on alati teatud minimaalse tugevusega klaaskiudkanga või vliisiarmeeringuga. Samuti on armeeritavatel katetel nõutav minimaalne kihipaksus (2 mm). See kehtib peale rõdude/terasside ka katuste vedelplastide kohta. Armeeritavad katted sertifitseeritakse ETAG 005 järgi. Nende praoületusvõime on kuni 2 mm., saab teha liiteid erinevate joonpaisumistega materjalidega. Armeeritavate katetena kasutatakse PMMA-, PU- , STP- ja UP-materjale. PMMA-, STP-  ja UP-materjalidega saab töötada ka külmal aastaajal. PMMA-baasil kattesüsteeme iseloomustab väga kiire kuivamine, mistõttu on rõdu või terassi tegemine võimalik ühe tööpäeva jooksul. Pausid erinevate tööoperatsioonide vahel on äärmiselt lühikesed. Äärmiselt kiire kuivamine nõuab aga ka tegijalt kõrget professionaalsust, tööprotsess peab olema enne tööde tegemist selge. PU-materjalid kuivavad aeglasemalt, mistõttu on vajalik jälgida ilmastikku. Aga PU-materjale saab peale kanda just seetõttu kõrgsurve värviseadmetega. Uuem grupp on STP-süsteemid, mis võimaldavad töödelda niiskele pinnale ja madalatel temperatuuridel.

Rõdudel saab kasutada ka mittedekoratiivseid armeeritavaid UP-katteid, mis võib dekoratiivsuse huvides üle katta lahtiste restidega või lahtiste plaatidega.

PMMA-vedelplast rõdukatete omadused:

 • hüdrokihtkiht ja dekoratiivne kiht ühes
 • sobib ebastabiilsele aluspinnale
 • kihipaksus 2-3 mm
 • vuukideta kattekiht
 • kindlaim viis liidete tihenduseks
 • temperatuuritaluvus – 40 kuni + 90 C
 • UV-kindel
 • vastupidav igale ilmastikule
 • kõrge kulumiskindlusega
 • pragusid sildav kuni 2 mm
 • võimalik erinevaid värvitoone
 • kerge pinnakaal
 • veeauru läbilaskev, võimalik liita veetihedalt seintega, ka soojustussüsteemidega
 • paigaldatav professionaalide poolt
 • võimalik tulekindlusklass  Bfl-s1

Rõdudel kasutatavad elastsed katted (0,3 – 2 mm) on dekoratiivsed ja veetihedad, nende praoületusvõime on kuni 0,2 mm. Elastsete katetega on liidete tegemine seetõttu riskantne, kuna erinevate materjalide joonpaisumine liites võib kattesse prao rebida. Elastsete katetena kasutatakse PU-, EP(elastseid)-  ning AY(akrüül)-katteid. Neid (PU,  EP ja AY) ei saa aga kasutada külmal ja jahedal aastaajal, reaktsioon kestab kaua. Kasutuskohad, kus PU-, EP- ja AY-katteid kasutatakse on pikaaegselt garanteeritud hüdroisoleerimist mittevajavate kattesüsteemide tegemisel. Siia hulka võib kuuluda ilma alumise eluruumita rõdud ja terassid, samuti tribüünid ja välistrepid, kui nende all ei ole ruume, betoonpinnas pole pragude tekkeohtu. Samas võib ka armeeritavaid ja elastseid kattesüsteeme kombineerida. Näiteks staadioni tribüünide liidete tegemisel kasutatakse kiirelt kuivavat armeeritavat süsteemi ja lauspinnas aeglaselt kuivavat ja seetõttu töötlemisel mugavamat ja odavamat elastset süsteemi.

PUR- rõdukatete omadused:

 • hüdroisolatsioon on tagatud tugeva ja pragudeta aluspinna puhul
 • sobib stabiilsele aluspinnale
 • kihipaksus 0,5-1 mm
 • temperatuuritaluvus – 40 kuni + 90 C
 • UV-kindel
 • vastupidav igale ilmastikule
 • kõrge kulumiskindlusega
 • pragusid sildav kuni 0,2 mm
 • lihtne paigaldada , ka DYI
 • kuivab kaua, mistõttu võib ilmastik segada tööprotsessi

 

image_pdfimage_print