Injektsioonitehnika

Pildiotsingu injektionsverfahren tulemus

Injektsioonmeetod kuulub tänapäeval müüritise kuivakstegemise levinuimate tehnoloogiate hulka. Igal pool, kus müüritise väljastpoolt avamine ei  ole võimalik või on kallis pakub injektsioonmeetod soodsaimat alternatiivi.  Vastavalt kahjustustele on võimalik kasutada erinevaid meetodeid hoone saneerimiseks. Enne müüritise injektsiooni on vajalik teostada põhjalik analüüs. Analüüs annab vastuse, mis teed pidi jõuab vesi müüritisse. Alles peale seda on võimalik teha meetodi valiku üle otsus. Vastavalt sellele, kas tegemist on pinnaseniiskusega, surveta veega või survelise veega valitakse sobiv saneerimismeetod. Ainult selline saneerimismeetod, mis võitleb põhjustega (mitte tagajärgedega) on efektiivne. Müüritise pinnaniiskust on võimalik mõõta digitaalse niiskusmõõtjaga. Nii on paljudest kohtades mõõdetuna võimalik määrata missugune pinna osa on kuiv, missugune märg. Mikrolaine-niiskusmõõtjaga on võimalik mõõta kuni 30 cm sügavuseni. Infrapuna-termohügromeetriga on võimalik määrata õhuniiskust, õhutemperatuuri, pinnatemperatuuri ja kondensitekkepunkti, millega on võimalik lihtsalt määrata külmasildade asukohti.

 Müüritise kahjustumise algfaasis on tunda hallituse lõhna, on näha väiksemad niiskuslaigud ning näha on väikesed müüritise osakeste irdumised. Õigeaegne kahjustusekohaga tegelemine oleks hädavajalik – loomulikult hoolika niiksusanalüüsi põhjal. Hoolikalt tuleb analüüsida ehitusmaterjalide niiskust, tugevust, sooldumist. Müüritise niiskumiseks võib olla palju põhjuseid. Vatavalt sellele, kas tegemist on tõusva kapillaarniiskusega, kondensist tingitud niiskusega, vihmaveest tingitud kahjustustega, seintes oleva hügroskoopse niiskusga, vm,  tuleb valida ka saneerimismeetod. Mõnedel juhtudel piisab õigest õhuvahetusest, teistel juhtudel tuleb ette võtta kompleksne müüritise injekteerimine.

Pindinjektsiooniga  viiakse injektsioonmaterjali ehitisosa sisse või vahesse. Sellega muudetakse konstruktiivne ehitisosa veele läbimatuks. Pindinjektsiooni saab teha nii vertikaali kui ka horisontaali. Materjalidest kasutatakse erinevaid, levinuim on polüuretaani baasil injektsioonmaterjalid.

Membraaninjektsiooni kasutatakse seespidise hüdroisolatsiooni tegemiseks  ehitisosa välispinnale. Puuraugud puuritakse vastavalt etteantud rastrile läbi ehitisosa. Läbi puuraukude injekteeritakse vastav materjal ehitisoas välispinna ja maapinna vahele, mis moodustab ühtse homogeense vettpidava kihi. Kasutatakse üheastmelist ja kaheastmelist membraaninjektsiooni vastavalt kahjustuste iseloomule. Membraaninjektsiooni puhul puudub vajadus välispidiste kaevetööde järele.

Prao- ja tühimike injektsiooni kasutatakse pragude, vuukide ja tühimike sulgemiseks.

Injektsioonmaterjalide kasutusmaatriks:

Töötluse eesmärk/Niiskuse olukord Kuiv Niiske Surveta, märg Surveline, märg
Pragude dekoratiivne sulgemine EP, PUR PUR PUR SPUR+PUR
Pragude tihendamine (hydro) EP, PUR PUR PUR SPUR+PUR
Jäik ehitisosade  ühendamine EP EP
Elastne ehitisosade ühendamine PUR PUR PUR SPUR+PUR
Injektsioonimembraan 3K-AY 3K-AY

1. Epoksiid(EP)-injektsioonvaik
2. Polüuretaan(PUR)-injektsioonvaik
3. Vahtpolüuretaan(SPUR)-injektsioonvaik
4. 3-kompenentne PMMA-akrüülvaik (3K-AY)

 

 

 

image_pdfimage_print