SILS fassaaditüübel GECKO U8

Installing ETICS anchor GECKO U8 correctly (instructions) - YouTubeOT Fassaaditüübel

 • sobib uute ja  renoveeritavate fassaadidele liimitud soojutusplaatide lisakinnituseks
 • 1 tüübel kõikide soojustuspaksuste jaoks: spiraali pikkus  120 mm, tüübli pikkus 8 mm, TORX 40
 • sobilik soojustusmaterjalide paksustele hd=100..400 mm
 •  Aluspinnad A/B/ /C/ D – hef=30 mm // E – hef=  50 mm
 • Soojustusmaterjalid EPS/XPS/MW/PIR/PF
 • Punktkülmasilla ksii-väärtus 0

Sobilik EPS min kvaliteedimarkeering mahukaaluga 15-20 kg/m3: PS – EN 13163 –  T1 – L2 – W2 – S2 – P5 – BS50 – DS(70,-)2 – DS(N)0,2 – TR100 , 15-20 kg/m3 , punnsoonega

Sobilik PF (fenool) min kvaliteedimarkeering mahukaaluga 40 +/- 5 kg/m3  : PF – EN 13166 – T1 – DS(T+) – DS(TH) – DS(T-) – CS(Y)100 – CV – TR 60;  40 +/- 5 kg/m3 , punnsoonega

Sobilik PIR (polüuretaan) min kvaliteedimarkeering mahukaaluga 40 +/- 5 kg/m3  : PU – EN 13165 – T2 – DS(70,90)3 – CS100 – TR50 , 30-35 kg/m3 , punnsoonega

Paigaldusskeem:

Tüüblite arv tk/m2 Tüübli paigaldusskeem Tuulekoormus We
4 0,8 kN/m2
6 1,2 kN/m2
8 1,6 kN/m2

Paigaldusvideo

SILS – soojustusplaatide tehnilised miinumumnõuded: 

EPS-plaatide (valged ja hallid)  tehnilised nõuded vastavalt IVH Industrieverband Hartschaum e.V. Heidelberg (al. 02/2020): PIR/PUR-plaatide tehnilised nõuded vastavalt IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V Stuttgart Mineraalvilla miinimumnõuded, kodeering

a) plaat: MW – EN 13162 – T5 – DS(70.-)1 – CS(10)40 – TR14- WL(
P)3 – MU1
b) lamell: MW – EN 13162 – T5 – DS(70.-)1 – CS(Y)40 – TR80 – WL(

P)3 – MU1 – SS20
Tulekindlus raskeltsüttiv , E-klass raskeltsüttiv , E-klass A1, A2
Paksus 40-300 mm puuduvad
Tõmbetugevus > 100 kPa (TR100) > 50 kPa (TR50) plaadid : a) TR14 (>15 kPa ehk WAP-zh DIN4108) // b) TR20 (>20 kPa)

lamellid TR80 (>80 kPa)

Nihketugevus > 50 kPa > 30 kPa > 20 kPa (60 mm lamellplaadi puhul) SS20
Nihkemoodul > 1,0  MPa > 350 kPa > 1000 kPa (60 mm lamellplaadi  puhul)
Paindetugevus > 100 kPa puuduvad
Tihedus 15..25 kg/m3 puuduvad +/-15 % nimiväärtusest
Pikkuse/laiuse tolerants +/- 2 mm +/- 2 mm pikkus +/-5 mm //laius: plaatidel +/- 2 mm; lamellidel +3/-1 mm
Paksuse tolerants +/- 1 mm +/- 3 mm plaatidel :+3/-1 mm T5// lamellidel +/- 1 mm
Survetugevus Pole vajadust testida > 100 kPa a) plaatidel CS(10)40, (10 % , >40 kPa ehk WAP-zh DIN4108)

b) lamellidel: CS(Y)40, (-, >40 kPa ehk WAP-zh DIN4108)

Dimensioonistabiilsus normaalkliimal DS(N) < 0,2% puuduvad puuduvad
Dimensioonistabiilsus testkliimal DS(70,-) < 2% DS(70,90) < 2% DS(70.-):<1%
Ebatasasus +/- 3 mm +/- 3 mm 3 mm / 1000 mm
Täisnurksus +/- 2 mm +/- 2 mm 5 mm / 500 mm
Soojajuhtivus 0,032..0,038 W/(mK) 0,024..0,028 W/(mK) <0,040 W/(mK)
Veeimavus, lühiajaline < 0,2 kg/m2 < 0,3 kg/m2 <3 kg /m2 ; WL(T)3 pikaaegne //lühiajaline pole määratud
Veeauru difusioonikonstant 20 ≤ μ ≤ 70 40 ≤ μ ≤ 200 μ =1 , MU1
Soojustusmaterjal SILS-EPS SILS-EPS SILS-PIR SILS-PIR MiWo-plaadid
Roheline Stellfuchs, aluspinna tolerants < 30 mm < 20 mm < 30 mm < 20 mm < 30 mm
Must Stellfuchs,  aluspinna tolerants < 70 mm < 60 mm < 70 mm < 60 mm < 70 mm
Tüübli nakkesügavus > 58 mm > 68 mm > 58 mm > 68 mm > 58 mm
Stellfuchs-koormusklass NR,DÜBEL[kN/tk] 0,15 0,20 0,15 0,20 0,12

Tüüblikoguse nDübel (tk/m2)määramine (sõltub hoone kõrgusest, soojustusmaterjali tüübist ehk koormusklassist, tuulekoormusest, hoone pinnaasendist A/B/C ja tüübli asendist vuugis/plaadis):

 1. Määratakse pinnale mõjuv tuulekoormus
  1. Lihtsustatud tabelvariant :  kogu pind A ühtlaselt maksimum ehk We=0,738 kN/m2 (kuni 10 m kõrguseni)
  2. Lihtsustatud insenerarvutus, kus arvutatakse hoone pindadele A/B/C erinevad tuulekoormused, kõrguse erinevust ei määrata (A:We=0,738 kN/m2; B:We=0,550 kN/m2; C:We=0,275 kN/m2)
  3. Täppis-insenerarvutus, kus arvutatakse hoone pinnaosadele A1/A2/..B1/B2 erinevad tuulekoormused koos kõrguste erinevustega
 2. Määratakse tüüblite arv lähtuvalt tuulekoormusest ja tüüblile mõjuvast koormusklassist  nDübel = we  : NR,DÜBEL [Dübel/m²]
image_pdfimage_print