Fassaadi soojustussüsteem GORETHERM

 BAUMIT
Soojustuse liitsüsteem GORETHERM lühikirjeldus  Goretherm2017_luhi

Süsteemi põhikomponendid:
1) liim GOREFIX-L,
2) EPS-EN13163 või MW-EN13162 (tehn.parameetrid vt ET-2 0404-1010)
3) pahtel GOREFIX-H,
4) ETICS klaaskiudvõrk,
5) silikoonkrohv GOREPUTZ SILCO/ mosaiikkrohv GOREPUTZ MOSAIIK

                                              

Projekteerimis-  ja paigaldusjuhend ET-2  0404-1010  (2017.a.) on soojustuse liitsüsteemide kirjelduste lahutamatuteks lisadeks.

Vahtplast-plaatide tehnilised nõuded SILS-s: 

EPS-plaatide (valged ja hallid)  tehnilised nõuded vastavalt IVH Industrieverband Hartschaum e.V. Heidelberg: PIR/PUR-plaatide tehnilised nõuded vastavalt IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V Stuttgart
Tulekindlus raskeltsüttiv , E-klass raskeltsüttiv , E-klass
Paksus 40-300 mm puuduvad
Tõmbetugevus > 100 kPa (TR100) > 80 kPa (TR80)
Nihketugevus > 50 kPa > 30 kPa
Nihkemoodul > 1,0  MPa > 350 kPa
Paindetugevus > 100 kPa puuduvad
Tihedus 15..25 kg/m3 puuduvad
Pikkuse/laiuse tolerants +/- 2 mm +/- 2 mm
Paksuse tolerants +/- 1 mm +/- 3 mm
Survetugevus Pole vajadust testida > 100 kPa
Dimensioonistabiilsus normaalkliimal DS(N) < 0,2% puuduvad
Dimensioonistabiilsus testkliimal DS(70.-) < 2% DS(70.-) < 2%
Ebatasasus +/- 3 mm +/- 3 mm
Täisnurksus +/- 2 mm +/- 2 mm
Soojajuhtivus 0,032..0,038 W/(mK) 0,024..0,028 W/(mK)
Veeimavus, lühiajaline < 0,2 kg/m2 < 0,3 kg/m2
Veeauru difusioonikonstant 20 ≤ μ ≤ 70 40 ≤ μ ≤ 200
image_pdfimage_print