Soojustussüsteem fenoolplaadiga

Fassaadi soojustussüsteem fenoolplaadiga ehk Resol-plaadiga  ( λ=0,022)

Kooltherm K5

ETA-sertifikaat ETA-15/0232 või ETA 10/0207

Süsteemi näitajad ETAG 004:

 Tulekindlus B-s1d0
 Veeimavus  > 0,5 kg/m2
 Veeauru difusioonitakistus  < 1 m
 Isolatsiooni nakketugevus  > 0,08 MPa

 

  Süsteemi ülesehitus:
1. Aluspind
2. Liim  StarContact 
3. PF(fenool)-isolatsiooniplaat EN13166 järgi:

3.1. PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR80-CV;

3.2. PF – EN 13166-L1-WS2-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-TR60-CV-MU20

3.3.PF-EN 13166-T1-DS(T+)-DS(TH)-DS(T-)-CS(Y)100-TR80-WS1-AD35-CV

4. Tüübel ETAG järgi: H1,eco, H4 eco, H3, NT U
4. Armeering  StarContact 
5. Klaaskiudvõrk StarTex/SSA1363-145
6. Krunt Uniprimer
7. Viimistluskrohv  GranoporTop/SilikonTop/MosaikTop

 

Projekteerimis-  ja paigaldusjuhend ET-2  0404-1010  (2017.a.) on soojustuse liitsüsteemide kirjelduste lahutamatuteks lisadeks.

Fenoolplaatide käitlemisel ja töötlemisel on erinõuded, mida  eelnimetatud paigaldusjuhend ei sisalda. 

image_pdfimage_print